Download  Print this page

Nagrywanie; Nagrywanie Z Wbudowanym Mikrofonem - Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder User Manual

Digital voice tracer.
Hide thumbs

AdvertisementNagrywanie

C Uwaga: aby zapewnić dobrą skuteczność programu rozpoznawania
mowy Dragon rekomendowane jest nagrywanie w trybie HQ
(ustawienie fabryczne) a następnie, po przegraniu na komputer
osobisty, konwersja pliku .zvp do formatu .wav! Patrz również
instrukcja obsługi programu Download Manager.
Przed nagrywaniem prosze upewnić się, czy urządzenie jest w stanie
gotowości:
Przed nagrywaniem można wybrać folder dla nagrania poprzez
przycisk FOLDER/REPEAT. Naciskając przycisk dalej, zmieniają sie
foldery od A do D. Jeżeli nie zmieni się folderu, nagrywanie odbywa
się w aktywnym folderze.
Jażeli liczba plików w danym folderze przekroczy 99, nagrywanie
automatycznie jest kontynuowane w następnym folderze.
Aby wyświetlić pozostający czas nagrywania, nacisnąć przycisk
PLAY/PAUSE/REMAIN.
Przycisnąć NEXT  podczas nagrywania, aby rozdzielić nagranie
pomiędzy folderami.
W każdym folderze można nagrać maksymalnie 99
plików (razem więc 396).
Jeżeli liczba plików przekroczy 396, na LCD pojawia się
napis "Full"
1
, dalsze nagrywanie jest niemożliwe. W tym

wypadku, aby móc nagrywać dalej, powinno się skasować niepotrzebne
pliki, albo przegrać nagrania na komputer PC lub inny sprzęt audio.
Podczas nagrywania nie wolno wyjmować baterii. To może
spowodować zakłocenie działania urządzenia. Jeżeli jest planowane
dłuższe nagrywanie, zalecamy wymienic baterie na nowe.
Nagrywanie zatrzymuje się automatycznie, jeżeli Voice Tracer
ma aktywną funkcje VA (Aktywacja głosem) i nie rejstruje
żadnych dzwięków. Funkcja aktywacji głosem (VA) powinna być
deaktywowana przy nagrywaniu sterowanym manualnie lub przed
ważnymi nagraniami.
3.1
Nagrywanie z wbudowanym mikrofonem
Proszę ustawić pożądany sposób nagrywania, docelowy folder,
1
funkcję VA (Aktywacja głosem) oraz tryb szybkości
nagrania (HQ, SP lub LP) przed rozpoczęciem
nagrywania (patrz rozdział „Menu")
Nastawić mikrofon w stronę źródła dzwięku
2
Przycisnąć RECORD/PAUSE aby rozpocząć
3
nagrywanie. LED zaświeca się na czerwono
Przycisnąć RECORD/PAUSE aby zatrzymać
4
nagrywanie
.
3
Przycisnąć RECORD/PAUSE ponownie, aby
5
1
kontynuować nagrywanie. Czerwony LED ponownie
się zaświeca.
Aby zakończyć nagrywanie, przycisnąć STOP/DEL.
6
1
2
1
2
.
3
Instrukcja obsługi

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: