Download  Print this page

Nagrywanie Z Zewnętrznym Mikrofonem; Odtwarzanie; Normalne Odtwarzanie; Odtwarzanie W Zwolnionym Tempie - Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder User Manual

Digital voice tracer.
Hide thumbs

Advertisement

3.2
Nagrywanie z zewnętrznym mikrofonem
Do nagrywania z mikrofonem zewnętrznym, proszę podłączyc
mikrofon do odpowiedniego wejścia na urządzeniu. Nagrywanie
steruje się tak samo jak przy nagrywaniu przez wbudowany
mikrofon.


Odtwarzanie

D Przyciskając PLAY/PAUSE/REMAIN podczas normalnego
odtwarzania, wyświetla się pozostały czas odtwarzania.
4.1
Normalne odtwarzanie
Przycisnąć FOLDER/REPEAT aby wybrać folder
1
(A,B,C lub D). Jeżeli nie zostanie wybrany folder,
odtwarzanie zaczyna się w aktywnym folderze.
Przycisnąć PLAY/PAUSE/REMAIN aby zacząć
2
odtwarzanie. LED świeci na zielono, zaczyna się
odliczanie czasu odtwarzania
3
Aby zatrzymać odtwarzanie, przycisnąć PLAY/PAUSE/REMAIN
ponownie.
Dla kontynuacji odtwarzania, przycisnąć PLAY/PAUSE/REMAIN
4
ponownie.
Aby zakończyć odtwarzanie, przycisnąć STOP/DEL.
5
Instrukcja obsługi
1
2
.
4.2
Odtwarzanie w zwolnionym tempie
1
Przycisnąć FOLDER/REPEAT aby wybrać folder (A,B,C lub D).
Jeżeli nie zostanie wybrany folder, odtwarzanie zaczyna się w
aktywnym folderze.
Przycisnąć i trzymać PLAY/PAUSE/REMAIN przez minimum 2
2
sekundy aby rozpocząć zwolnione odtwarzanie. LED swieci na
zielono, odliczanie czasu nagrania się zaczyna.
Aby zatrzymać odtwarzanie, należy ponownie przycisnąć krótko
3
PLAY/PAUSE/REMAIN.
4
Podczas przerwy w odtwarzaniu, przycisnąć i trzymać PLAY/
PAUSE/REMAIN przez minimum 2 sekundy aby znów rozpocząć
zwolnione odtwarzanie, lub krótko przycisnąć PLAY/PAUSE/
REMAIN aby odtwarzać w normalnym tempie.
1
Aby zakończyć odtwarzanie, przycisnąć STOP/DEL.
5
4.3
Przewijanie / Wyszukiwanie
Aby rozpocząć przewijanie nagrania, przycisnąć i trzymać NEXT
1
2
 lub BACK  podczas odtwarzania. Normalne odtwarzanie
zatrzymuje się, czas wyświetlany na wyświetlaczu zmniejsza lub
zwiększa się.
2
Aby wrócić do odtwarzania należy puścić przycisk.
Przewijanie zatrzymuje się jeżeli dobiegnie do końca nagrania a
3
przycisk NEXT  jest trzymany lub jeżeli dobiegnie do początku
nagrania a przycisk BACK  jest trzymany.


Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: