Download  Print this page

Funkce Va; Nastavení Zvuku Tlačítek; Nastavení Modu Nahrávání; Přehrávání Začátků Souborů - Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder User Manual

Digital voice tracer.
Hide thumbs

Advertisement

D Poznámka: HI SENSE: Doporučeno pro nahrávání v klidném
prostředí a pro nahrávání konferencí.
LO SENSE: Doporučeno pro nahrávání v rušném prostředí.
Mikrofon umístěte blízko zdroje zvuku.
5.2
Funkce VA
1
Během stop stavu stiskněte dvakrát tlačítko MENU/
HOLD
.
1
Stiskněte tlačítko NEXT  nebo BACK .
2
Nastavení bude přecházet mezi zapnutým VA (ON
VA) a vypnutým VA (OFF VA)
Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE/REMAIN nebo
3
STOP/DEL potvrdíte zobrazené nastavení.
Dřívější činnost bude pokračovat ve zvoleném nastavení.
4
5.3
Nastavení zvuku tlačítek
D Zvuk tlačítek je v základním nastavení zapnutý.
Během stop stavu stiskněte třikrát tlačítko MENU/
1
HOLD
1
.
Stiskněte tlačítko NEXT  nebo BACK .
2
Nastavení bude přecházet mezi vypnutým zvukem
tlačítek (OFF BEEP) a zapnutým zvukem tlačítek (On
BEEP)
.
1
2
Uživatelská příručka
.
1
2
Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE/REMAIN nebo STOP/DEL
3
potvrdíte zobrazené nastavení.
Dřívější činnost bude pokračovat ve zvoleném nastavení.
4
5.4
Nastavení modu nahrávání
1
D Původní nastavení je High Quality (HQ).
Během stop stavu stiskněte čtyřikrát tlačítko
1
MENU/HOLD
1
.
2
Stiskněte tlačítko NEXT  nebo BACK . Pežim
2
přepíná mezi (LP) a Standard Play (SP) a High Quality
(HQ)
1
2
3
.
Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE/REMAIN nebo
3
STOP/DEL potvrdíte zobrazené nastavení.
4
Dřívější činnost bude pokračovat ve zvoleném
nastavení.
1
5.5
Přehrávání začátků souborů
Během stop stavu stiskněte pětkrát tlačítko MENU/
1
HOLD
1
.
Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE/REMAIN přehrajete
2
2
první 3 sekundy každého souboru aktuální složky
počínajíc prvním souborem složky
1
2
3
1
2
2
.


Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: