Download  Print this page

Elsõ Lépések; Elemek Cseréje; A Voice Tracer Bekapcsolása; A Voice Tracer Kikapcsolása - Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder User Manual

Digital voice tracer.
Hide thumbs

Advertisement

2
A elsõ lépések
2.1
Elemek cseréje
Gondoskodni, hogy a készülék kikapcsolva legyen. Az elemeket
1
nem szabad cserélni, ha a készülék be van kapcsolva, mert ez
működési zavarokat okozhat.
Telep tartót kinyitni.
2
Telepeket betenni. Az elemeket helyes polaritással
3
helyezze be („AAA" típusú) s zárja le a fedelet.
Az elemek behelyezésénél az LCD-n az összes
karakter megjelenik
1
, míg a készülék a Standby
módot állítja be (azaz felvétel vagy lejátszás
aktiválására vár
2
).
Az áramellátás automatikusan lekapcsol, ha egy
4
percig nem történik meg a működtetés aktiválása.
Az áramellátás bekapcsolásához a LEJÁTSZÁS/
5
SZÜNET/MARADÉK IDŐ gombot kell megnyomni.
A Voice Tracer Standby módba kapcsol
D Távolítsa el az elemeket, ha a Voice Tracer-t hosszabb ideig nem
használja. A kifolyó elemek a készüléket károsíthatják.
E Ha a Voice Tracer-nél működési rendellenességet tapasztal,
távolítsa el az elemeket, majd tegye be újra.
Felhasználói kézikönyv
2.2
1
2.3
A Voice Tracer automatikusan kikapcsol, ha egy percig nem
aktiváltunk semmilyen funkciót.
2.4
1
1
2
.
2
2
D A HOLD módot akkor is feloldjuk, ha a készüléket kikapcsoljuk,
A Voice Tracer bekapcsolása
A Voice Tracer bekapcsolásához a LEJÁTSZÁS/
SZÜNET/MARADÉK IDŐ gombokat kell
megnyomni. A készülék Standby módba kapcsol.
Az elemek behelyezésénél az LCD kijelzőn az összes karakter
megjelenik, és a Voice Tracer Standby módba kapcsol
A Voice Tracer kikapcsolása
Zár funkció (Hold)
A lezárás funkció aktiválásához a MENÜ/HOLD
gombot kb. 2 másodpercig tartsuk nyomva, amíg
a Voice Tracer lejátszás, felvétel vagy Standby
módban áll (HOLD ON). HOLD módban az összes gomb
inaktív, és a kijelzőn megjelenik az „ON HOLD", ha egy gombot
megnyomunk
1
.
A lezárás funkció feloldásához a MENÜ/HOLD
gombot még egyszer kb. 2 másodpercig nyomva kell
tartani. Az LCD-n az „OF HOLD" üzenet jelenik
meg, azaz a lezárás funkciót feloldottuk
majd újra visszakapcsoljuk.
1
1
.
1
2
.
2


Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: