Download  Print this page

Uw Digital Pocket Memo Gebruiken; Opnemen; Een Nieuwe Opname Maken; De Opname Beluisteren - Philips LFH9370 - Digital Pocket Memo 9370 Voice Recorder User Manual

Digital pocket memo.
Hide thumbs

Advertisement

4
Uw Digital Pocket Memo
gebruiken
4.1

Opnemen

4.1.1

Een nieuwe opname maken

Volg deze stappen om uw eerste opname met
de Digital Pocket Memo te creëren:
Er moet een geheugenkaart worden
1
geplaatst in de gleuf voor de geheugenkaart.
Voor meer informatie zie
plaatsen en uitwerpen
Schuif de
2
AAN-/UIT-
(aan)-positie om de Digital Pocket Memo
aan te zetten.
Druk op de
slimme toets
3
NEW
D Opmerking
De
slimme toets wordt niet
NEW
weergegeven als de huidige opname leeg is.
SP
9 : 2 3
# 1
D P M 9 3 7 0 . D S S
PLAY
NEW
Druk op de
toets
4
REC
spreken. De status LED
Gebruikershandleiding
De geheugenkaart
op pagina 90.
schakelaar
in de
ON
1
.
2
S P
9 : 2 3
# 1
D P M
9 3 7
0 .D S
S
P L A Y
N E W
2
1
en begin te
3
licht tijdens het
4
opnemen rood (in de overschrijfmodus) of
groen op (in de invoegmodus).
De volgende informatie wordt weergegeven:
Opnameformaat
a
Opnamepositie (minuten : seconden)
b
Huidige positie in de opname
c
Dictaatnummer
d
Bestandsnaam
e
Voor korte pauzes drukt u op de
5
Het LED-controlelampje knippert.
3
Om verder met de opname te gaan, drukt u
nogmaals op de
REC
Om de opname te stoppen, drukt u op de
6
slimme toets.
STOP
a
SP
b
2 : 3 4
c
d
# 2
e
D P M 9 3 7 0 . D S S
PLAY
STOP
E Tip
Voor de beste resultaten spreekt u duidelijk en
houdt u de microfoon
ongeveer tien centimeter van uw mond.
4.1.2

De opname beluisteren

Druk tijdens het opnemen kort op de
toets
om twee seconden terug te gaan en
1
met afspelen te beginnen.
toets.
REC
4
toets.
3
5
6
S P
4
2 : 3 4
3
# 2
D P M
9 3 7
0 .D S
S
P L A Y
S T O P
5
op een afstand van
6
REW
93

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH9370 - Digital Pocket Memo 9370 Voice Recorder

This manual is also suitable for:

Lfh 9370 /00

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: