Download  Print this page

Uw Digital Pocket Memo Gebruiken; Opnemen; Een Nieuwe Opname Maken - Philips LFH 9500 User Manual

Digital pocket memo.
Hide thumbs

Advertisement

3
Uw Digital Pocket Memo
gebruiken
3.1

Opnemen

3.1.1

Een nieuwe opname maken

Volg deze stappen om een opname met de
Digital Pocket Memo te creëren:
Er moet een geheugenkaart worden
1
geplaatst in de gleuf voor de geheugenkaart.
Voor meer informatie zie
plaatsen en uitwerpen
Schuif de
2
ON/OFF-
positie om de Digital Pocket Memo aan te
zetten.
1
Druk op de
3
NEW
nieuwe opname te starten.
D Opmerking
De
slimme toets wordt niet
NEW
weergegeven als de huidige opname leeg is.
Om de opname te starten:
4
Digital Pocket Memo 9500,
Met een
schuift u de vierstandenschakelaar
Gebruikershandleiding
De geheugenkaart
op pagina 88.
schakelaar in de
(aan)-
ON
slimme toets
om een
2
2
1
4
de
positie en begin te spreken.
REC
Met een
drukt u op de
de vierstandenschakelaar
positie en begin te spreken.
De status LED
rood (in de overschrijfmodus) of groen op (in
de invoegmodus). De volgende informatie
wordt weergegeven:
Opnameformaat
a
Opnametijd
b
Huidige positie in de opname
c
Dictaatnummer
d
Trefwoord 1 (zoals auteursnaam)
e
Om de opname te beëindigen:
5
Bij de
Digital Pocket Memo 9500 schuift
u de vierstandenschakelaar
positie.
Bij de
Digital Pocket Memo 9520 schuift
u de vierstandenschakelaar
u op de
REC
a
b
9 : 2 3
c
# 2
d
e
DPM 9500
INDEX
D Opmerking
Voor de beste resultaten spreekt u duidelijk
en houdt u de microfoon op een afstand van
in
ongeveer tien centimeter van uw mond.
Digital Pocket Memo 9520,
toets
, schuift u
REC
3
in de
4
licht tijdens het opnemen
5
4
4
toets
.
3
INSTR
REC
n de
STOP
in de
RECP
5
3
4
91

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips LFH 9500

   Related Manuals for Philips LFH 9500

This manual is also suitable for:

Lfh 9520

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: