Download  Print this page

Çalıştırma; Pillerin Değiştirilmesi; Voice Tracer'ın Açılması; Voice Tracer'ın Kapatılması - Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder User Manual

Digital voice tracer.
Hide thumbs

Advertisement

2
Çalıştırma
2.1
Pillerin Değiştirilmesi
Cihazın KAPALI olduğundan emin olunuz. Cihazda arızaya neden
1
olabileceğinden, cihaz açıkken pilleri değiştirmeyiniz.
2
Pil kapağını açınız. Pillerin ("AAA" boyutu) doğru
şekilde yerleştirildi-ğinden emin olduktan sonra
kapağı kapatınız. Pilleri yerleştirdiğinizde LCD
ekran tüm göstergeleri görüntüleyecek
bekleme moduna girecektir (kaydın veya oynatımın
etkinleştirilmesi için beklemede
3
1 dakika boyunca hiçbir işlev çalıştırılmazsa, cihaz
otomatik olarak kapanacaktır.
Cihazı açmak için PLAY/PAUSE/REMAIN tuşuna
4
basınız. Voice Tracer cihazınız bekleme moduna
geçecektir
2
.
D Voice Tracer uzun bir süre kullanılmayacaksa pilleri çıkartınız.
Pillerin sızması cihaza zarar verebilir.
E Voice Tracer cihazınız çalışmazsa, lütfen pilleri çıkartıp tekrar
takınız.
Kullanıcı El Kitabı
1
ve cihaz
2
).
2.2
Voice Tracer'ın açılması
1
Voice Tracer'ı açmak için PLAY/PAUSE/REMAIN
tuşuna basınız. Cihaz, bekleme moduna geçecektir.
Pilleri yerleştirdiğinizde LCD ekran tüm göstergeleri
görüntüleyecek ve Voice Tracer bekleme moduna girecektir
2.3
Voice Tracer'ın kapatılması
1 dakika boyunca hiçbir işlevi çalıştırmazsanız, cihaz otomatik olarak
kapanacaktır.
2.4
Tuş kilidi işlevi (Hold)
1
Kilit işlevini (HOLD ON) açmak için Voice Tracer
1
oynatım, kayıt veya bekleme modundayken MENU/
HOLD tuşunu yaklaşık 2 saniye basılı tutunuz. Cihaz
HOLD modunda olduğu sürece tüm tuşlar devre
2
dışıdır ve bir tuşa basılmasıyla LCD ekranda "ON
HOLD" görüntülenir
Kilit işlevini iptal etmek için MENU/HOLD tuşunu
2
tekrar yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutunuz
kilit işlevinin kapalı olduğunu belirtmek için "OF HOLD" mesajını
görüntüleyecektir.
D Cihaz kapatılıp yeniden açıldığında HOLD modu devre dışı
bırakılacaktır.
1
.
. LCD ekran,
2
1
.
1
1
2
11

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: