Download  Print this page

Philips SCF870/23 Manual Page 96

Philips avent combined steamer and blender scf870/23.
Hide thumbs

Advertisement

SvEnSka
96
Ångkokning
Om vissa grönsaker och frukter ångkokas något är de perfekta för barn som ska börja äta fast föda.
Ångkokning är det nyttigaste sättet att tillaga mat, då maten behåller många vitaminer och andra
nyttiga näringsämnen.
Obs! Du hittar recept och den koktid som krävs för recepten i det separata recepthäftet. Observera att
recepten är anpassade för barnets ålder.
Obs! Ångkoka inte frysta ingredienser eftersom apparaten inte kan värma upp fryst mat till den
temperatur som krävs för ångkokning. Tina alltid frysta, fasta ingredienser innan du ångkokar dem i den
här apparaten. Skaka av allt överflödigt vatten från de tinade ingredienserna innan du lägger dem i
behållaren.
1
Sätt knivenheten på knivenhetshållaren i behållaren (Bild 5).
2
Skär fasta ingredienser i små bitar (kuber inte större än 2-3 cm) innan du lägger dem i
behållaren.
Obs! Kör inte stora mängder fasta ingredienser samtidigt. Kör de ingredienserna i flera mindre omgångar
istället.
3
Lägg ingredienserna i behållaren. (Bild 6)
Obs! Överskrid inte den övre kanten på den gröna knivenheten.
Obs! Häll aldrig vatten eller någon annan vätska i behållaren för ångkokning, för att undvika att skada
apparaten.
4
Sätt silikonventilen på locket (Bild 7).
Obs! Se till att ventilen sitter fast ordentligt.
5
Placera silen i behållarens lock (klick) (Bild 8).
6
Sätt locket på behållaren och sätt fast det genom att vrida det medurs. De små
upphöjningarna på locket ska glida in i spåren på behållaren. Se till att den stora upphöjningen
på locket placeras exakt över handtaget på behållaren (Bild 9).
7
Placera behållaren upp och ned på motorenheten, dvs. med locket nedåt. Kontrollera att
handtaget är till höger och att det sitter fast ordentligt (Bild 10).
Obs! Ångkokningen startas inte om behållaren och handtaget inte är i rätt läge.
8
Vrid kontrollvredet till ångkokningsläge.
Ånglampan lyser orange för att indikera att apparaten ångkokar (Bild 11).
,
Du kan bränna fingrarna på het ånga eller hett vatten. Rör inte de heta delarna eller ångan och
håll barnen borta från apparaten. Ni kan bränna er (Bild 12).
Tillagningstiden beror på hur mycket vatten du har hällt i vattentanken. Se tabellen i kapitlet
,
Ingredienser och tillagningstider och recepthäftet.
När ångkokningen är klar ger apparaten ifrån sig ett brummande ljud och ånglampan släcks.
,
9
Ställ in kontrollvredet på av-läget. Vänta i 2 minuter tills det inte kommer mer ånga ur
ångöppningen, så att du inte bränner dig på het ånga. (Bild 13)
Om du vill servera den ångkokta barnmaten utan att mixa den kontrollerar du maten mot
handryggen så att den har lagom temperatur för ditt barn.
Obs! Om du vill ångkoka ytterligare en sats med ingredienser, låter du apparaten svalna i 10 minuter
innan du börja ångkoka igen.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870/23

   Related Manuals for Philips SCF870/23

This manual is also suitable for:

Avent scf870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: