Download  Print this page

Philips SCF870/23 Manual Page 72

Philips avent combined steamer and blender scf870/23.
Hide thumbs

Advertisement

norSk
72
9
Sett kontrollbryteren til av. Vent i to minutter til det ikke kommer mer damp ut av
dampåpningen for å unngå å bli skåldet av varm damp. (fig. 13)
Hvis du vil servere den dampede babymaten uten å mikse den, tester du maten bak på hånden
for å kontrollere at den har en trygg temperatur for babyen.
Merk: Hvis du vil dampe mer ingredienser, må du la apparatet avkjøles i ti minutter før du begynner å
dampe igjen.
10
Hvis du vil fortsette å mikse den dampede maten, følger du instruksjonene i avsnittet Mikse
etter damping nedenfor.
11
Vanligvis vil det ikke være mer vann igjen i vannbeholderen etter damping. Men i noen
situasjoner (for eksempel hvis det har samlet seg et kalkbelegg inne i vannbeholderen, eller
ved avbrudd i dampprosessen eller utilsiktet bruk) kan det være litt vann igjen i
vannbeholderen. I slike tilfeller tømmer du vannbeholderen etter bruk for å unngå
bakterievekst. Se avsnittet Rengjøring og vedlikehold for å få informasjon om hvordan du
avkalker vannbeholderen.
mikse etter damping
1
Ta tak i håndtaket på kannen, og løft kannen av motorenheten. Snu kannen rundt, og rist den
slik at maten faller ned på knivenheten (fig. 14).
Berør bare håndtaket på kannen. Lokket, bunnen og overflaten utenpå kannen er varme (fig. 15).
2
Hvis det er nødvendig, fjerner du lokket og tilsetter ekstra ingredienser for miksing (f.eks.
vann eller olje).
Kontroller alltid at lokket er avkjølt etter damping før du åpner det for å tilsette flere
ingredienser (ikke overskrid det angitte maksimumsnivået), eller for å fjerne gjenværende vann fra
vannbeholderen.
Når du har tilsatt væsker i kannen, kan du ikke sette kannen i dampstilling.
3
Plasser kannen stående på motorenheten, det vil si med lokket oppover. Kontroller at
håndtaket er på høyre side og plassert mellom de to kantene på låseområdet (fig. 16).
4
Vri kontrollbryteren til miksing. Hold bryteren i denne posisjonen til maten er skikkelig
mikset (fig. 17).
Ikke la apparatet gå i mer enn 30 sekunder om gangen. Hvis du ikke er ferdig med miksingen
etter 30 sekunder, slår du av apparatet og venter et par sekunder før du fortsetter. Hvis
apparatet blir varmt, lar du det avkjøles i noen minutter før du fortsetter.
Merk: Hvis ingrediensene fester seg til veggen på kannen, slår du av apparatet og bruker en slikkepott
eller har i væske for å løsne dem.
Merk: Kontroller at babymatblandingen har riktig konsistens (f.eks. ingen klumper) før du serverer den.
Merk: Hvis babymaten fremdeles er for fast, kan du tilsette noe væske (f.eks. vann) til babymaten er jevn
og myk.
5
Når du er ferdig med miksingen, slipper du bare kontrollbryteren. (fig. 18)
Bryteren går automatisk tilbake til av.
,
6
Fjern maten som er mikset, fra kannen. Bruk om nødvendig en slikkepott.
Kontroller at babymaten har en trygg temperatur for babyen.
7
Koble fra apparatet.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870/23

   Related Manuals for Philips SCF870/23

This manual is also suitable for:

Avent scf870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: