Download  Print this page

Suomi - Philips SCF870/23 Manual

Philips avent combined steamer and blender scf870/23.
Hide thumbs

Advertisement

Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips AVENT -tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philips
AVENTin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Höyrykeittimen ja tehosekoittimen yhdistelmä sopii erityisesti pienten vauvanruokamäärien
valmistukseen. Vanhempien on helppo valmistaa vauvanruokaa, kun höyrytys- ja soseutustoiminnot
ovat samassa laitteessa.
Yleiskuvaus (kuva 1)
1
Kansi, jossa on höyryaukko
2
Siivilä
3
Teräyksikkö
4
Kannu, jossa on teräyksikön teline
5
Kahvan lukitusalue
6
Rungon höyrynpoistoaukko
7
Vesisäiliön täyttöaukko
8
Runko
9
Höyrytysvalo
10 Valitsin
11 Silikoniventtiili
12 Lasta
13 Mittamuki
14 Laitteen pohja ja virtajohto
tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
vaara
-
Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtele sitä vesihanan alla.
varoitus
-
Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität
laitteen pistorasiaan.
-
Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut.
-
Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
-
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin
heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
-
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
-
Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
-
Älä koske teriin varsinkaan laitteen ollessa kytkettynä pistorasiaan. Terät ovat erittäin terävät!
-
Jos terä juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin irrotat kiinni juuttuneet
ainekset.
-
Laite tulee höyrytyksen aikana hyvin kuumaksi ja voi koskettaessa aiheuttaa palovamman. Nosta
kannua vain kahvasta.
-
Varo kuumaa höyryä, jota tulee kannusta höyrytyksen aikana ja kantta irrotettaessa.
-
Varo kuumaa höyryä, jota tulee vesisäiliön täyttöaukosta kantta avattaessa.
-
Kun höyrytys on valmis, kuumaa höyryä tulee edelleen rungon höyrynpoistoaukosta ja kannun
kannen höyryaukosta jonkin aikaa. Ole varovainen nostaessasi kannua pois rungosta.
-
Jos laitetta käytetään väärin, kuumaa höyryä voi päästä ulos täyttöaukosta. Ohjeita tämän
välttämiseksi on kohdassa Vianmääritys.
-
Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.

Suomi

43

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870/23

   Related Manuals for Philips SCF870/23

This manual is also suitable for:

Avent scf870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: