Download  Print this page

Philips SCF870/23 Manual Page 100

Philips avent combined steamer and blender scf870/23.
Hide thumbs

Advertisement

SvEnSka
100
Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin, aceton eller
alkohol till att rengöra enheten.
1
Dra ur nätsladden och ta bort behållaren från motorenheten (Bild 19).
2
Ta bort locket från behållaren och vrid locket upp och ner (Bild 20).
3
Ta bort silen och silikonventilen från locket. (Bild 21)
4
Rengör de löstagbara delarna i ljummet vatten med lite diskmedel och skölj dem under
kranen.
5
Ta bort knivenheten från behållaren.
6
Rengör knivenheten noggrant under rinnande vatten omedelbart efter användning. Se också
till att skölja insidan av knivenhetens rör.
Hantera knivenheten ytterst försiktigt. Eggarna är mycket vassa.
Obs! Om du vill rengöra knivenheten mer noggrant kan du också köra den i diskmaskin efter att du har
sköljt den.
7
Rengör de andra delarna som har kommit i kontakt med mat i varmt vatten med lite
diskmedel omedelbart efter användning.
Obs! Alla delar utom motorenheten kan även diskas i diskmaskin.
8
Rengör motorenheten med en fuktig trasa om det behövs.
9
Kontrollera om några matpartiklar har kommit in i vattentanken. Du kan göra det genom att
titta in i påfyllningsöppningen för att se om det finns några matpartiklar där eller genom att
kontrollera om vattnet har en ovanlig färg och genom att känna om vattentanken avger en
otrevlig eller bränd lukt. Om så är fallet rengör du vattentanken (se avsnittet Rengöra
vattentanken i det här kapitlet).
10
Låt locket till påfyllningsöppningen vara öppen för att förhindra bakterietillväxt.
avkalka vattentanken
Om matpartiklar kommer in i vattentanken kan de fastna i värmeelementet i vattentanken under
nästa ångkokningsprocess. Dessa partiklar kan inte tas bort bara genom att vattentanken sköljs.
Du måste dessutom avkalka apparaten en gång i månaden, så att den fungerar 100 % effektivt. Du
kan förebygga att det bildas kalkavlagringar genom att använda förkokat eller steriliserat vatten.
Följ avkalkningsinstruktionerna nedan för att ta bort matpartiklar i vattentanken och avkalka
apparaten.
1
Kontrollera att apparaten är avstängd.
2
Blanda en påse citronsyra (10 g) med 200 ml varmvatten.
Obs! Du kan också använda en lösning bestående av 150 ml vatten och 50 ml ättika (8 % ättiksyra).
3
Häll lösningen med citronsyra (eller vinäger) och vatten i vattentanken.
4
Stäng locket till påfyllningsöppningen.
5
Ställ den tomma behållaren (utan någon mat i) helt monterad med knivenhet och lock på
motorenheten i ångkokningsläge (dvs. med locket pekande nedåt).
6
Vrid kontrollvredet till ångkokningsläget.
Ånglampan lyser orange för att indikera att apparaten ångkokar.
,
7
Stäng av apparaten efter 5-6 minuters ångkokning och koppla ur den.
8
Häll ut den använda lösningen med citronsyra (eller vinäger) och vatten ur vattentanken.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870/23

This manual is also suitable for:

Avent scf870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: