Download  Print this page

Philips SCF870/23 Manual Page 103

Philips avent combined steamer and blender scf870/23.
Hide thumbs

Advertisement

Problem
Apparaten för mycket
oväsen, avger en
obehaglig lukt, blir varm,
ryker, mm.
Locket till behållaren
läcker.
Det finns vita fläckar på
påfyllningsöppningen och/
eller behållaren, silen och
locket.
Apparaten avger mycket
ljud under mixning.
Vattnet i vattentanken har
en ovanlig färg när du
häller ut det ur
vattentanken eller när det
kommer in i behållaren
under ångkokningen eller
vattnet i vattentanken har
en otrevlig lukt.
En lukt av grillad eller
bränd mat kommer ur
vattentanken.
Möjlig orsak
Det är för mycket mat
i behållaren.
Du kör apparaten för
länge utan avbrott.
Du har inte satt på
locket ordentligt på
behållaren.
Det är för mycket mat
i behållaren.
Kalkavlagringar har
byggts upp på delarna.
Silen sitter inte på
behållarens lock.
Matpartiklar har
kommit in
vattentanken under
användningen.
Matpartiklar har
kommit in i
vattentanken under
användningen och
fastnat på
värmeelementet.
Lösning
Stäng av apparaten och tillred en mindre
mängd mat.
Mixa inte längre än 30 sekunder åt gången.
Sätt på locket ordentligt på behållaren. Se
kapitlet Använda apparaten.
Stäng av apparaten och tillred en mindre
mängd mat.
Det är normalt. Avkalka regelbundet. Se
kapitlet Rengöring och underhåll, avsnittet
Avkalkning.
Kontrollera att silen sitter på behållarens lock.
Rengör vattentanken enligt instruktionerna i
kapitlet Rengöring och underhåll, avsnittet
Rengöra vattentanken. Använd apparaten
helt enligt instruktionerna. Se till du inte fyller
på för mycket vatten i vattentanken (max
200 ml) och att du inte fyller på för mycket
mat i behållaren (fyll inte behållaren över
den övre kanten på den gröna knivenheten).
Ångkoka inte samma ingredienser i mer än
20 minuter och häll inte vatten för
ångkokning direkt i behållaren. Se också till
att ventilen är fastsatt i locket.
Rengör vattentanken enligt instruktionerna i
kapitlet Rengöring och underhåll, avsnittet
Rengöra vattentanken. Använd apparaten
helt enligt instruktionerna. Se till du inte fyller
på för mycket vatten i vattentanken (max
200 ml) och att du inte fyller på för mycket
mat i behållaren (fyll inte behållaren över
den övre kanten på den gröna knivenheten).
Ångkoka inte samma ingredienser i mer än
20 minuter och häll inte vatten för
ångkokning direkt i behållaren. Se också till
att ventilen är fastsatt i locket.
SvEnSka
103

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870/23

   Related Manuals for Philips SCF870/23

This manual is also suitable for:

Avent scf870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: