Download  Print this page

Philips SCF870/23 Manual Page 104

Philips avent combined steamer and blender scf870/23.
Hide thumbs

Advertisement

SvEnSka
104
Problem
Det finns mörka prickar i
barnmaten eller vattnet i
behållaren har en ovanlig
färg.
Tekniska specifikationer
-
Spänning/wattal: Se typplattan på apparatens undersida.
-
Vattentankens maxkapacitet: 200 ml.
-
Behållarens maxkapacitet, fasta ingredienser: 800 ml.
-
Behållarens maxkapacitet, vätskor: 450 ml.
-
Användningstemperatur: 10 °C till 40 °C
-
Skydd: temperaturkontrollerat uppvärmningssystem och säkerhetsspärr.
Möjlig orsak
Matpartiklar har
kommit in i
vattentanken under
användningen och har
fastnat på
värmeelementet. Det
gör att rester av
matpartiklarna
kommer in i
behållaren under
ångkokningen.
Lösning
Rengör vattentanken enligt instruktionerna i
kapitlet Rengöring och underhåll, avsnittet
Rengöra vattentanken. Använd apparaten
helt enligt instruktionerna. Se till du inte fyller
på för mycket vatten i vattentanken (max
200 ml) och att du inte fyller på för mycket
mat i behållaren (fyll inte behållaren över
den övre kanten på den gröna knivenheten).
Ångkoka inte samma ingredienser i mer än
20 minuter och häll inte vatten för
ångkokning direkt i behållaren. Se också till
att ventilen är fastsatt i locket.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870/23

This manual is also suitable for:

Avent scf870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: