Download  Print this page

Philips SCF870/23 Manual Page 79

Philips avent combined steamer and blender scf870/23.
Hide thumbs

Advertisement

Problem
Det lukter grillet
eller brent mat fra
vannbeholderen.
Det er mørke
flekker i
babymaten, eller
vannet i kannen
har en uvanlig
farge.
Tekniske spesifikasjoner
-
Spenning/wattforbruk: se typeskiltet under apparatet.
-
Maksimal kapasitet på vannbeholderen: 200 ml.
-
Maksimal kapasitet på kannen, faste ingredienser: 800 ml.
-
Maksimal kapasitet på kannen, væsker: 450 ml.
-
Brukstemperatur: 10 til 40 °C.
-
Beskyttelse: temperaturkontrollert oppvarmingssystem og sikkerhetslås.
Mulig årsak
Matpartikler har
kommet inn i
vannbeholderen under
bruk, og har festet seg
til varmeelementet.
Matpartikler har
kommet inn i
vannbeholderen under
bruk, og har festet seg
til varmeelementet.
Rester fra disse
matpartiklene har
kommet inn i kannen
under damping.
Løsning
Rengjør vannbeholderen i henhold til
instruksjonene under Rengjøre vannbeholderen i
avsnittet Rengjøring og vedlikehold. Bare bruk
apparatet i henhold til instruksjonene. Kontroller at
du ikke fyller for mye vann i vannbeholderen
(maksimum 200 ml), og at du ikke fyller for mye
mat i kannen (ikke fyll kannen til over toppen på
den grønne knivenheten). Ikke damp de samme
ingrediensene i mer enn 20 minutter, og ikke hell
vann til damping rett i kannen. Kontroller også at
ventilen er festet til lokket.
Rengjør vannbeholderen i henhold til
instruksjonene under Rengjøre vannbeholderen i
avsnittet Rengjøring og vedlikehold. Bare bruk
apparatet i henhold til instruksjonene. Kontroller at
du ikke fyller for mye vann i vannbeholderen
(maksimum 200 ml), og at du ikke fyller for mye
mat i kannen (ikke fyll kannen til over toppen på
den grønne knivenheten). Ikke damp de samme
ingrediensene i mer enn 20 minutter, og ikke hell
vann til damping rett i kannen. Kontroller også at
ventilen er festet til lokket.
norSk
79

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870/23

   Related Manuals for Philips SCF870/23

This manual is also suitable for:

Avent scf870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: