Download  Print this page

Philips SCF870/23 Manual Page 28

Philips avent combined steamer and blender scf870/23.
Hide thumbs

Advertisement

DanSk
28
Problem
Dampindikatoren
tændes igen, når
dampningsprocessen
er færdig. Efter et
stykke tid summer
apparatet igen.
Kniv- eller
motorenhed er
blokeret.
Motorenheden afgiver
en ubehagelig lugt
under de første par
ganges brug.
Apparatet bliver ved
med at afgive en
ubehagelig lugt, efter
at jeg har brugt det et
par gange.
Apparatet larmer
kraftigt, afgiver en
ubehagelig lugt, er
varmt at røre ved,
udsender røg osv.
Blenderglassets låg er
utæt.
Der er hvide pletter
påfyldningsåbningen
og/eller på
blenderglasset, sien og
låget.
Mulig årsag
Dampudtaget på
motorenheden er
blokeret af mad eller
kalk.
Lågets damphul er
blokeret.
Du har ved et uheld
ladet blenderglasset
stå på basisenheden i
mere end 10 minutter
uden at slukke for
apparatet.
Der er for meget mad
i blenderglasset.
Dette er normalt.
Du har puttet for
meget mad i
blenderglasset, eller
du har ladet apparatet
blende for længe.
Der er for meget mad
i blenderglasset.
Du lader apparatet
køre for længe uden
pause.
Låget er ikke sat
korrekt på
blenderglasset.
Der er for meget mad
i blenderglasset.
Der er aflejret kalk på
disse dele.
Løsning
Rengør dampudtaget med en spids genstand
uden at ødelægge lukningen, og følg
afkalkningsinstruktionerne for fremtiden. Se
afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse" under
"Afkalkning".
Fjern silikoneventilen, og rengør damphullet i
låget ordentligt.
Sluk for apparatet inden for 10 minutter, efter
dampningsprocessen er færdig, og blend derefter
maden, eller fjern den fra blenderglasset.
Sluk for apparatet, og tilbered en mindre portion.
Fyld ikke blenderglasset mere end til den grønne
knivenheds øverste kant.
Hvis apparatet fortsat afgiver denne lugt efter et
par ganges brug, skal mængden, der tilberedes,
og tilberedningstiden kontrolleres. Se kapitlet
"Ingredienser og dampningstider".
Tilbered mindre mængder, og lad ikke apparatet
blende i mere end 30 sekunder ad gangen.
Sluk for apparatet, og tilbered en mindre portion.
Lad ikke apparatet blende i mere end 30
sekunder ad gangen.
Sæt låget korrekt på blenderglasset. Se afsnittet
"Sådan bruges apparatet".
Sluk for apparatet, og tilbered en mindre portion.
Dette er normalt. Fjern kalken jævnligt. Se
afsnittet "Afkalkning" i kapitlet "Rengøring og
vedligeholdelse".

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870/23

This manual is also suitable for:

Avent scf870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: