Download  Print this page

Philips SCF870/23 Manual Page 97

Philips avent combined steamer and blender scf870/23.
Hide thumbs

Advertisement

10
Om du vill mixa den ångkokta maten, följer du instruktionerna i avsnittet Mixa efter
ångkokning här nedan.
11
Under normala förhållanden är det inget vatten kvar i vattentanken efter ångkokningen. Men i
vissa fall (t.ex. om det finns kalkavlagringar i vattentanken, vid avbrott i ångkokningsprocessen
eller oavsiktlig användning), kan det finnas lite vatten kvar i vattentanken. Töm i så fall
vattentanken helt för att undvika bakterietillväxt. Se kapitlet "Rengöring och underhåll" för
avkalkning av vattentanken.
mixa efter ångkokning
1
Ta tag i behållarens handtag och lyft av behållaren från motorenheten. Vänd på behållaren och
skaka den så att maten faller ned på knivenheten (Bild 14).
Rör endast behållarens handtag. Locket, undersidan och ytterdelen av behållaren är
varma (Bild 15).
2
Om det behövs tar du bort locket och tillsätter ytterligare ingredienser för mixning (t.ex.
vatten eller olja).
Kontrollera alltid att locket har svalnat efter ångkokningen innan du öppnar det och ska tillsätta
fler ingredienser (överskrid inte maxnivån) eller om du ska hälla ut det kvarvarande vattnet ur
vattentanken.
När du har hällt vätska i behållaren ska du aldrig sätta den i ångkokningsläge.
3
Placera behållaren upprätt på motorenheten, dvs. med locket uppåt. Kontrollera att handtaget
är till höger och placerat mellan spärrområdets två räfflor (Bild 16).
4
Ställ in kontrollvredet på mixningsläget. Håll vredet i det här läget tills maten är ordentligt
mixad (Bild 17).
Låt inte apparaten mixa i mer än 30 sekunder åt gången. Om du inte har mixat klart efter 30
sekunder stänger du av apparaten och väntar några sekunder innan du fortsätter. Om apparaten
blir varm låter du den svalna i några minuter innan du fortsätter.
Obs! Om ingredienser fastnar på behållarens insida stänger du av apparaten och tar loss dem med
spateln eller tillsätter lite vätska.
Obs! Kontrollera att den mixade barnmaten har rätt konsistens (t.ex. inga klumpar) innan du matar ditt
barn.
Obs! Om barnmaten fortfarande är för fast tillsätter du lite vätska (t.ex. vatten) tills barnmaten blir lös
och jämn.
5
När du har mixat klart släpper du helt enkelt kontrollvredet. (Bild 18)
Vredet återgår automatiskt till läget "av".
,
6
Ta ur den mixade maten ur behållaren. Använd en spatel om det behövs.
Se till att barnmaten inte är för varm för barnet.
7
Dra ur nätsladden.
8
Under normala förhållanden är det inget vatten kvar i vattentanken efter ångkokningen. Men
i vissa fall (t.ex. om det finns kalkavlagringar i vattentanken, vid avbrott i
ångkokningsprocessen eller oavsiktlig användning), kan det finnas lite vatten kvar i
vattentanken. Töm i så fall vattentanken helt för att undvika bakterietillväxt. Se kapitlet
"Rengöring och underhåll" för avkalkning av vattentanken.
SvEnSka
97

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870/23

   Related Manuals for Philips SCF870/23

This manual is also suitable for:

Avent scf870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: