Silvercrest SGS 80 A1 Operating Instructions Manual page 9

Facial sauna
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Spis treści
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na
przyszłość. W przypadku przekazania urządzenia osobom trzecim należy przekazać im także instrukcję.
- 7 -
Strona
8
8
8
8
8
8
9
10
10
11
11
12
12
12
12

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents