Wprowadzenie; Użytkowanie Zgodnie Z Przeznaczeniem; Wyposażenie Podstawowe; Opis Urządzania - Silvercrest SGS 80 A1 Operating Instructions Manual

Facial sauna
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Sauna do twarzy

Wprowadzenie

Gratulujemy Ci zakupu naszego urządzenia.
Jest to produkt wysokiej jakości. Instrukcja obsługi
stanowi część tego produktu. Zawiera ona ważne
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i
utylizacji urządzenia. Przed przystąpieniem do
użytkowania produktu zapoznaj się z wszystkimi
wskazówkami obsługi i bezpieczeństwa. Używaj
produkt zgodnie z opisem i w podanych obszarach
użytkowania. W razie przekazania produktu na-
stępnej osobie, nie zapomnij dołączyć również in-
strukcji obsługi.
Użytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem
Sauna twarzowa służy do kosmetycznej pielęgnacji
twarzy za pomocą pary.
Aparat przeznaczony jest wyłącznie do użytku
domowego i nie jest przewidziany do zastosowań
komercyjnych!
Wyposażenie podstawowe
Maska na twarz
Regulator pary
Wytwarzacz pary
Miarka
Instrukcja obsługi
Opis urządzania
Rysunek A:
1 Maska na twarz
2 Pokrywa dyfuzora zapachu
3 Dyfuzor zapachu
4 Regulator natężenia pary
5 Dźwignia regulatora pary
6 Zbiornik
7 Lampka kontrolna
8 Przycisk Lo/Hi/Off
9 Wytwarzacz pary
0 Schowek na kabel zasilający
Rysunek B:
q Miarka

Dane techniczne

Napięcie znamionowe: 220-240 V ~ / 50 Hz
Pobór mocy:
Klasa ochrony:
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo obrażeń!
• Aparat należy stawiać wyłącznie na stabilnym
i płaskim podłożu. W przypadku wylania się
gorącej cieczy podczas użytkowania występuje
niebezpieczeństwo oparzenia!
• Aparat nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczoną
sprawnością fizyczną, ruchową bądź umysłową
lub nieposiadające doświadczenia i / lub wiedzy,
chyba że będą one przebywały pod opieką
osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo
lub uzyskają od niej wskazówki dotyczące
właściwego używania urządzenia.
• Nie można pozwolić dzieciom na zabawę
aparatem.
- 8 -
75 - 95 W
II /

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents