Używanie Dyfuzora Zapachu; Czyszczenie I Konserwacja - Silvercrest SGS 80 A1 Operating Instructions Manual

Facial sauna
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Używanie dyfuzora zapachu
Za pomocą pary możesz rozprowadzić zapach
różnych ziół i olejków. Przyczynia się to do osiągnięcia
odprężenia i uzyskania lepszych efektów kosme-
tycznych.
Wskazówka:
Wolno stosować tylko zioła i olejki aromatyczne,
które są przewidziane i nadają się do zastosowania
w aparatach do sauny twarzowej.
Przed zamocowaniem maski parowej 1
w wytwarzaczu pary 9:
• Ściśnij obie blokady pokrywy 2 dyfuzora zapachu
3 i zdejmij ją do góry z dyfuzora 3.
• Umieść w dyfuzorze 3 zioła lub wacik nasączony
kroplami olejku aromatycznego.
• Ściśnij obie blokady pokrywy 2 dyfuzora zapa-
chu 3 i osadź ją na dyfuzorze 3. Puść blo-
kady, aby pokrywa 2 mocno osadziła się.
• Następnie załóż maskę parową 1 na wytwarzacz
pary 9 zgodnie z opisem zawartym w akapicie
"Przygotowanie aparatu do sauny twarzowej".
Unosząca się para przepływa przez dyfuzor 3
i roznosi zapach.

Czyszczenie i konserwacja

Niebezpieczeństwo!
Przed każdym czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gni-
azda i odczekaj, aż aparat ochłodzi się! Niebez-
pieczeństwo obrażeń!
Aparat do sauny twarzowej należy dokładnie oczyścić
po każdym użyciu. W przeciwnym wypadku ciepłe
zawilgocenie urządzenia spowoduje szybkie
rozmnożenie się drobnoustrojów, które przy po-
nownym użyciu aparatu mogą mieć negatywny
wpływ na zdrowie.
Ostrożnie!
Nie używaj agresywnych, chemicznych lub rysują-
cych powierzchnię środków czyszczących! Mogą
one uszkodzić powierzchnie urządzenia i
spowodować w nim trwałe szkody.
• Zdejmij maskę parową 1 z wytwarzacza pary 9:
Obróć maskę parową 1 w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara tak, by można ją
było zdjąć.
• Regulator pary 4 zdejmij z wytwarzacza pary 9.
• Zdejmij pokrywę 2 z dyfuzora zapachu 3:
W tym celu ściśnij obie blokady, aż będzie
możliwe wyjęcie pokrywy 2.
Oczyść maskę parową 1, pokrywę 2 dyfuzora 3,
regulator pary 4 i miarkę q przy użyciu delikatnego
płynu do mycia. Wszystkie części spłucz czystą
wodą i osusz.
Wytwarzacz pary 9 i zbiornik 6 na wodę wyczy-
ść lekko zwilżoną szmatką. W celu wyczyszczenia
przyschniętych zabrudzeń dodaj na szmatkę deli-
katnego środka do mycia naczyń.
- 11 -

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents