Obsluha; Používat Nádoby S Aromou A Bylinkami - Silvercrest SGS 80 A1 Operating Instructions Manual

Facial sauna
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

Obsluha

Připravte obličejovou saunu tak, jak je popsáno
pod bodem "Příprava obličejové sauny k provozu".
• Stiskněte jednou tlačítko Lo/Hi/Off 8. Kontrolní
žárovka 7 svítí zeleně (nízký stupeň dání páry
„Lo"). Voda v misce na vodu 6 se ohřeje právě
na takovou teplotu, aby vzniklo jenom trochu
páry.
Chcete-li více páry, stiskněte tlačítko Lo/Hi/
Off 8 po druhé. Kontrolní žárovka 7 svítí
červeně (vysoký stupeň dání páry „Hi"). Voda
se ohřívá silněji a vytvoří se více páry.
Pozor!
Necítíte-li se dobře, nebo je pára pro Vás nepříjemná,
držte Vaší tvář o něco dál před obličejovou maskou
1 nebo redukujte množství páry. Je-li Vám i nadále
nevolno, přerušte použití.
• Držte Vaší tvář nad obličejovou maskou 1.
Zavřete oči a uvolněte se.
• Množství páry můžete dodatečně regulovat:
Ke zvýšení množství páry, posuňte páčku 5
regulátoru páry 4 do prava (směrem k MAX).
Ke snížení množství páry posuňte páčku 5 re-
gulátoru páry 4 do leva (směrem k MIN).
• Jakmile se voda v misce na vodu 6 vypaří,
se přístroj automaticky vypne. Chcete-li přístroj
vypnout předem, stiskněte tak často tlačítko Lo/
Hi/Off 8, dokud nezhasne kontrolní žárovka 7.
Poznámka:
Po 30 minutách se přístroj automaticky vypne, i když
je voda v misce na vodu 6.
Používat nádoby s aromou a
bylinkami
Do páry můžete přiměšovat různé bylinky a aromy.
Toto může přispět k uvolnění a ošetření pleti.
Poznámka:
Smí se používat pouze takové bylinky nebo aroma-
tické látky, které jsou určené a vhodné pro použití
v obličejové sauně.
Předtím, než obličejovou masku 1 spojíte s topnou
jednotkou 9:
• Stiskněte obě zablokování víčka 2 nádoby na
aromy a bylinky 3 a nadzvedněte jej od nádo-
by na aromy a bylinky 3.
• Vložte bylinky, nebo aromatickým olejem pokap-
aný bavlněný hadřík do nádoby na aromy
a bylinky 3.
• Stiskněte obě zablokování víčka 2 nádoby na
aromy a bylinky 3 a nasaďte jej na nádobu na
aromy a bylinky 3. Pusťte zablokování, aby víč-
ko 2 přesně dopadlo na nádobu.
• Namontujte nyní obličejovou masku 1 na topnou
jednotku tak, 9 jak je pospáno bod bodem
"Příprava obličejové masky k provozu".
Stoupající páry proniká nádobou s aromou a
by linkami 3 a je nasycená aromou.
- 16 -

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents