Silvercrest SGS 80 A1 Operating Instructions Manual page 15

Facial sauna
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Obsah
Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější potřebu. Při předávání
zařízení třetím osobám předejte i tento návod.
- 13 -
Strana
14
14
14
14
14
14
15
15
16
16
17
17
17
18
18

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents