Ovládanie; Používanie Nádržky Na Arómy A Bylinky - Silvercrest SGS 80 A1 Operating Instructions Manual

Facial sauna
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Ovládanie
Pripravte tvárovú saunu podľa opisu v časti „Príprava
tvárovej sauny na prevádzku".
• Raz stlačte tlačidlo Lo/Hi/Off 8. Kontrolka 7
sa rozsvieti zeleno (slabý prúd pary „Lo"). Voda
v miske na vodu 6 sa zohreje len natoľko, aby
sa vytvorilo málo pary.
Ak potrebujete viac pary, stlačte tlačidlo Lo/Hi/
Off 8 ešte raz. Kontrolka 7 sa rozsvieti červeno
(silný prúd pary „Hi"). Voda sa zohreje silnejšie
a vznikne viac pary.
Pozor!
Ak by ste sa necítili dobre alebo by vám bola para
nepríjemná, odtiahnite si tvár trochu ďalej od masky
na tvár 1 alebo znížte množstvo pary. Ak bude
nepríjemný pocit pretrvávať, prerušte používanie
prístroja.
• Dajte si tvár nad masku na tvár 1. Zatvorte oči
a uvoľnite sa.
• Množstvo pary môžete okrem toho regulovať takto:
Posuňte rukoväť 5 regulátora pary 4 doprava
(smerom k MAX), ak chcete množstvo pary zvýšiť.
Posuňte rukoväť 5 regulátora pary 4 doľava
(smerom k MIN), ak chcete množstvo pary znížiť.
• Keď sa voda z misky na vodu 6 odparí, prístroj sa
automaticky vypne. Keď chcete prístroj predčasne
vypnúť, dovtedy stláčajte tlačidlo Lo/Hi/Off 8,
kým nezhasne kontrolka 7.
Upozornenie:
Po 30 minútach sa prístroj automaticky vypne, aj
keď je ešte voda v miske na vodu 6.
Používanie nádržky na arómy
a bylinky
Paru môžete obohatiť o rôzne arómy a bylinky.
To prispieva k uvoľneniu a kozmetickému ošetreniu
pleti.
Upozornenie:
Smú sa používať len také bylinky a aromatické látky,
ktoré sú určené a vhodné pre použitie v tvárovej
saune.
Skôr než spojíte masku na tvár 1 s vyhrievacou
jednotkou 9:
• Stlačte obe zaisťovacie spojky krytu 2 nádržky
na arómy a bylinky 3 k sebe a zdvihnite kryt
z nádržky na arómy a bylinky 3.
• Vložte bylinky alebo aromatickým olejom
pokvapkaný tampón z bavlnenej vaty do nádržky
na arómy a bylinky 3.
• Stlačte obe zaisťovacie spojky krytu 2 nádržky
na arómy a bylinky 3 k sebe a nasaďte kryt
na nádržku na arómy a bylinky 3. Pusťte zaisť-
ovacie spojky tak, aby kryt 2 pevne sedel.
• Teraz namontujte masku na tvár 1 na vyhrievaciu
jednotku 9 tak, ako je opísané v časti „Príprava
tvárovej sauny na prevádzku".
Vznikajúca para bude teraz prechádzať cez nádržku
na arómy a bylinky 3 a bude so sebou brať aj arómu.
- 22 -

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents