Záruka & Servis; Dovozce - Silvercrest SGS 80 A1 Operating Instructions Manual

Facial sauna
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Záruka & servis
Na tento přístroj platí tříletá záruka od data zakou-
pení. Přístroj byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a před
odesláním prošel výstupní kontrolou. Uschovejte si,
prosím, pokladní
lístek jako doklad o nákupu. V případě uplatňování
záruky kontaktujte telefonicky
Vaší servisní službu. Pouze tak může být zajištěno
bezplatné zaslání Vašeho zboží.
Záruka se vztahuje pouze na chyby materiálu nebo
výrobní závady, ale ne na škody,vzniklé při přepra-
vě, ne na součásti, podléhající rychlému opotřebení
nebo na poškození křehkých dílů, jako jsou např.
spínače nebo akumulátory. Výrobek je určen pouze
pro privátní použití, ne průmyslové.
Při nesprávném a neodborném využívání, při použití
násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi
autorizovanými servisními provozovnami, záruční
nároky zanikají.
Vaše práva vyplývající ze zákona touto zárukou
nejsou omezena.
Záruční doba se zárukou neprodlouží. Toto platí
také pro náhradní díly a opravené součásti. Případ-
né škody a vady, existující už při koupi, se musí hlá-
sit ihned po vybalení, nejpozději však
do dvou dnů od data nákupu. Po uplynutí záruční
doby se provedené opravy musí zaplatit.
Servis Česko
Tel.: 800143873
E-Mail: kompernass@lidl.cz
IAN 75988

Dovozce

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com
- 18 -

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents