Příprava Obličejové Sauny K Provozu; Používání - Silvercrest SGS 80 A1 Operating Instructions Manual

Facial sauna
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
• Neponořujte přístroj do vody nebo jiných kapalin!
Přístroj se může nezvratně poškodit!
• Přístroj nikdy nevyhřívejte bez kapaliny!
• Nenaplňujte přístroj ředidly nebo jinými zápalnými
tekutinami!
• Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky vždy na
síťovém konektoru. Nikdy netahejte za samotný
kabel!
• Poškozené zástrčky nebo síťový kabel nechte ihned
vyměnit autorizovanými odborníky nebo zákaz-
nickým servisem - vyhnete se tím nebezpečí.
• Nezasahujte během provozu do vnitřka přístroje.
Hrozí nebezpečí popálenin!
• Vyčistěte přístroj po každém použití, aby se tak
zabránilo usazení tuku a jiných zbytků a nečistot.
Nebezpečí zásahu elektrickým
proudem!
Tento přístroj v žádném případě nepoužívejte
v blízkosti van, sprch nebo jiných nádrží
obsahujících vodu.
Příprava obličejové sauny
k provozu
• Odviňte síťový kabel z navíjení kabelu 0 a
provlečte jej přes otvory na spodní straně topné
jednotky 9.
• Postavte topnou jednotku 9 na rovnou, bezklu-
zovou a na vodu necitlivou plochu.
• Pomocí odměrky q nalejte vodu do misky na
vodu 6. Orientujte se dle stupnice na odměrce q,
jak dlouho chcete přístroj použít (cca. 5, cca. 10
nebo cca. 15 minut). Použijte ten stupeň stupnice,
který se hodí k příslušnému stupni páry
(Hi nebo Lo).
Varování
Nikdy nenalijte do misky na vodu 6 více vody, než
po označení "Hi 15 min." (na odměrce q). Voda
v přístroji by jinak mohla přetéct a vniknout dovnitř
přístroje. Může dojít k neopravitelnému poškození
přístroje.
• Regulátor páry 4 nastavte na misce na vodu 6
tak, aby páčka 5 ukazovala dopředu.
• Nasaďte obličejovou masku 1 na topnou jed-
notku 9:
Úchytky na topné jednotce 9 musí zasahovat
do vyhloubenin na spodní straně obličejové ma-
sky 1.
Otočte potom obličejovou masku 1 ve směru
hodinových ručiček tak, aby pevně dosedala na
topnou jednotku 9.
• Síťovou zástrčku zasuňte do síťové zásuvky.
Nyní je obličejová maska připravená k provozu
Používání
Pozor!
U následujících onemocnění se nesmí obličejová
sauna používat:
• při zánětu kůže
• při očervenění kůže
• při otocích v oblasti obličeje
• při srdečních onemocnění
• při cukrovce
• rány v oblasti obličeje
• při ekzémech
• při psoriáze
V případě těhotenství nebo jiných zdravotních
problémů se před použitím poraďte s lékařem.
Použití obličejové sauny připraví optimálně Vaší kůži
pro další ošetření pleti, jako například hluboké vyčištění
pleti, dodání vlhkosti, pleťové masky, atd. Pára oživí
kůži, otevře póry a nečistoty se mohou lépe odstranit.
- 15 -

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents