Zastosowanie; Obsługa - Silvercrest SGS 80 A1 Operating Instructions Manual

Facial sauna
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

Zastosowanie

Uwaga!
Aparatu do sauny twarzowej nie wolno używać
w przypadku następujących chorób i dolegliwości:
• zapalenie skóry
• zaczerwienienie skóry
• obrzęk w obrębie twarzy
• choroby serca
• cukrzyca
• rany w obrębie twarzy
• wypryski
• łuszczyca
Kobiety ciężarne oraz osoby z innymi problemami
zdrowotnymi powinny skonsultować z lekarzem
używanie aparatu do sauny twarzowej.
Zastosowanie aparatu do sauny twarzowej przy-
gotowuje optymalnie skórę do dalszych zabiegów
takich, jak głębokie oczyszczanie, nawilżanie,
odżywianie itd. Para ożywia skórę, otwiera pory
i umożliwia lepsze usuwanie zanieczyszczeń.
Obsługa
Przygotuj aparat zgodnie z opisem zawartym
w akapicie "Przygotowanie aparatu do sauny
twarzowej".
• Naciśnij jeden raz przycisk Lo/Hi/Off 8. Lamp-
ka kontrolna 7 zapala się na zielono (niższy sto-
pień wytwarzania pary „Lo"). Woda w zbiorni-
ku 6 zostanie podgrzana tak, aby powstawała
niewielka ilość pary.
Aby uzyskać więcej pary naciśnij jeszcze raz
przycisk Lo/Hi/Off 8. Lampka kontrolna 7 za-
pala się na czerwono (wyższy stopień wy-twar-
zania pary „Hi"). Woda jest silniej podgrzewa-
na i powstaje więcej pary.
Uwaga!
Jeśli nie będziesz się czuł dobrze lub będziesz od-
czuwał parę jako nieprzyjemną, odsuń nieznacznie
twarz od maski parowej 1 lub zmniejsz ilość wy-
twarzanej pary. Jeśli nieprzyjemne odczucie będzie
się utrzymywało, przerwij zabieg.
• Pochyl się tak, aby twarz znalazła się nad maską
parową 1. Zamknij oczy i odpręż się:
• Ilość wytwarzanej pary możesz regulować
w następujący sposób:
Dźwignię 5 regulatora pary 4 przesunąć
w prawo (kierunek MAX), by zwiększyć ilość
wytwarzanej pary.
Dźwignię 5 regulatora pary 4 przesunąć
w lewo (kierunek MIN), by zmniejszyć ilość
wytwarzanej pary.
• Gdy woda znajdująca się w zbiorniku 6 wy-
paruje, urządzenie samoczynnie wyłączy się.
Jeśli chcesz wcześniej wyłączyć aparat, naciskaj
przycisk Lo/Hi/Off 8 tyle razy, aż zgaśnie
lampka kontrolna 7.
Wskazówka:
Po upływie 30 minut urządzenie automatycznie się
wyłącza, nawet gdy w zbiorniku 6 będzie się
znajdowała woda.
- 10 -

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents