Verhelpen Van Storingen - Philips Carin 522 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

VERHELPEN VAN STORINGEN

Het kan voorkomen dat u denkt dat uw CARiN-navigatiesysteem niet geheel naar
behoren functioneert. Lees de gebruiksaanwijzing en controleer onderstaande lijst
voordat u het apparaat voor reparatie wegbrengt. Wellicht blijkt dan dat u de
storing gemakkelijk kunt verhelpen.
Symptomen
Het systeem gaat niet aan; het scherm is donker.
Na enige tijd normaal gefunctioneerd te hebben,
gaat het systeem uit.
Het systeem reageert niet op toetsaanslagen als
de afstandsbediening zich niet in de houder
bevindt.
Het systeem reageert zeer traag op
toetsaanslagen of heeft veel tijd nodig om een
route te berekenen.
De optie "Begeleiding" uit het hoofdmenu kan
niet worden gekozen.
Het systeem plant geen route hoewel een
bestemming is opgegeven
Begeleidingsadvies is niet te horen.
Sommige aanduidingen van de
gebruiksaanwijzing staan niet op de statusregel.
Na inschakeling van het autocontact kan alleen
"Stand-by" uit het hoofdmenu worden gekozen.
Invoer van bestemmingsadres met de kaart is
niet mogelijk.
Opslaan van een adres is niet mogelijk bij de
huidige kaartweergave.
Downloaded from www.nmis.nl
Mogelijke oorzaak / Remedie
• Zet het autocontact aan.
Het autocontact staat al aan; het systeem is in stand-by:
• Druk op een cursortoets, op ENTER/O.K. of op
MENU op de afstandsbediening.
Bij extreem hoge of lage temperaturen wordt het
systeem door het ingebouwde beschermingscircuit
automatisch uitgeschakeld.
• Het systeem treedt weer in werking zodra de
temperatuur weer normaal is.
Batterijen zijn leeg.
• Vervang de batterijen van de afstandsbediening of
• of schuif de afstandsbediening in de houder.
U bevindt u in een gebied waarover zeer veel informatie
op de CD-ROM is opgeslagen. Het navigatiesysteem
heeft tijd nodig om al die informatie te lezen.
• Voer een bestemmingsadres in.
U bevindt zich niet op een ingetekende weg.
• Rij in de richting van een ingetekende (getoonde) weg.
• Kies "Gesproken info aan" in het menu
"Configuratie" (symbool
• Zet "Volume" in het menu "Configuratie" niet in de
laagste stand. Indien er geen externe luidspreker is
aangesloten:
• Standaarddisplay: Draai het duimwiel "VOL v" niet
geheel naar links.
• Wide Screen Display: Controleer of "Volume" in het
OSD-menu niet op de laagste stand staat of of de optie
"Loudspeaker" in het setup-menu van de display niet
op "Off" staat.
• Zet de gewenste aanduidingen aan / uit met de opties
"Statusregel links" en "Statusregel rechts" in het menu
"Configuratie".
• Het systeem heeft enkele seconden nodig om op te
starten (de opties verschijnen in verlichte letters).
Invoer van bestemming met de kaart kan alleen als u
niet harder rijdt dan 30 km/u.
• Verlaag de schaalwaarde naar 100 m, 200 m, 500 m
of 1 km
93
l staat
niet op de scherm).
NL

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips Carin 522

This manual is also suitable for:

Carin 520

Table of Contents