Bedieningselementen - Philips Carin 522 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

BEDIENINGSELEMENTEN

Afstandsbediening (Fig. 1, pagina 3)
Het navigatiesysteem CARiN kan afhankelijk van de uitvoering met een van de in
afbeelding 1 getoonde infraroodafstandsbedieningen gebruikt worden.
Druk de ontgrendeltoetsen aan weerszijden van de houder in om de
afstandsbediening te verwijderen.
Schuif de afstandsbediening voor u vertrekt weer in de houder (tot u een
klik hoort).
De toetsen op de afstandsbediening hebben de volgende functie:
ALT-R
Plannen van een alternatieve route.
REP
Herhalen van het laatste gesproken begeleidingsadvies.
8
Cursortoets omhoog: selecteren van een optie.
2
Cursortoets omlaag: selecteren van een optie.
6
Cursortoets naar rechts: selecteren van een optie.
4
Cursortoets naar links: selecteren van een optie.
ENTER/O.K. ENTER- resp. O.K.*-knop; bevestigen van een keuze.
-
Verlagen van het volume van het gesproken begeleidingsadvies.
+
Verhogen van het volume van het gesproken begeleidingsadvies.
MENU
Oproepen van het hoofdmenu.
MAP*
Oproepen/verlaten van de route- of positiekaart (in menu's waarin
een kaartenoptie ter beschikking staat)
Alleen de verlichte opties op het beeldscherm kunnen met de cursortoetsen
geselecteerd worden.
Als u de afstandsbediening bij gebruik in de houder laat zitten, worden de
batterijen niet gebruikt.
Als de batterijen leeg zijn, gaat het batterijsymbool ( in de statusregel van het
beeldscherm branden.
Schuif de afstandsbediening in de houder om de bediening voort te zetten.
Vervang de batterijen.
Verlichting van het toetsenpaneel
Het toetsenpaneel van de afstandsbediening wordt verlicht wanneer u een van
de toetsen indrukt. De verlichting wordt na een tijdje automatisch uitgeschakeld.
In de houder is het toetsenpaneel permanent verlicht zolang het contact
aanstaat.
Downloaded from www.nmis.nl
* slechts bij enkele versies
54

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips Carin 522

This manual is also suitable for:

Carin 520

Table of Contents