Download Table of Contents Print this page

Philips Carin 522 User Manual page 81

Advertisement

Table of Contents
Opslaan van viapunten
Selecteer "Viapunt invoeren" uit het geheugenmenu.
Menu "Viapunt invoeren" verschijnt.
U kunt het viapunt invoeren op dezelfde wijze als het bestemmingsadres.
U kunt ook een bijzondere locatie selecteren, een adres laden uit het
adressenbestand of de bestemmingskaart raadplegen.
Selecteer "Viapunt opslaan".
Tonen van viapunten
Selecteer "Viapunt tonen".
Er verschijnt nu een lijst met viapunten.
Wissen van viapunten
Selecteer "Viapunt wissen".
De lijst met ingevoerde viapunten verschijnt.
Selecteer het viapunt dat u wilt wissen.
Om abusievelijk wissen van viapunten te voorkomen, vraagt CARiN of u wel
zeker bent van uw zaak.
Als u bevestigend antwoordt, wordt het geselecteerde viapunt uit de lijst
gewist.
TIP: Wissen van alle viapunten met behoud van het huidige bestemmingsadres
Als u het huidige bestemmingsadres al in het adressenbestand hebt opgeslagen,
kunt u het eerste punt overslaan.
Sla het huidige bestemmingsadres op in het adressenbestand.
Selecteer "Bestemming wissen" uit menu "Bestemmingsinvoer".
Bevestig de controlevraag "Viapunten wissen?" met "Ja".
Alle viapunten worden samen met het bestemmingsadres gewist.
Laad het laatst gebruikte bestemmingsadres met "Adres lezen" uit het
geheugenmenu.
Overslaan van viapunten
Tijdens de begeleiding kunt u beslissen of u het volgende viapunt wilt bereiken
of overslaan. Als u het volgende viapunt wilt overslaan:
Selecteer "Info" uit het begeleidingsscherm.
Selecteer daarna "Volgende viapunt".
Menu "Volgende viapunt" verschijnt.
Kies "Nee".
Het weergegeven viapunt wordt overgeslagen en uit de lijst met viapunten
gewist.
Downloaded from www.nmis.nl
81
NL

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Carin 520

Table of Contents