Download Table of Contents Print this page

Philips Carin 522 User Manual page 72

Advertisement

Table of Contents
Begeleiding in gedeeltelijk gedigitaliseerde
gebieden
Menu
Kaart
Info
491a
90
14 km
Rijd alstublieft naar de ingetekende weg.
21.09.1997
In dit geval rijdt u in de richting van de berekende route of een ingetekende
(gedigitaliseerde) weg.
Zodra u een ingetekende weg bereikt, keert het systeem weer naar
begeleiding terug en plant een nieuwe route.
Gebieden met beperkte wegattributen
In sommige gebieden staan niet alle wegattributen op de kaart-CD. Zo kan bijv.
de rijrichting van een straat met eenrichtingsverkeer of de informatie over
"verboden in te rijden" in voetgangersgebieden ontbreken. In deze gebieden
geeft het navigatiesysteem een waarschuwing. De ter plaatse geldende
verkeersregels hebben altijd voorrang boven het advies van het
navigatiesysteem. Neem altijd de verkeersborden en verkeersregels in acht.
Automatische planning van nieuwe route
Als u een begeleidingsadvies niet wilt opvolgen, een advies gemist hebt of als
een advies als gevolg van de verkeerssituatie niet opgevolgd kan worden, plant
het systeem binnen enkele seconden automatisch een nieuwe route.
Aanpassing van de ingestelde gemiddelde snelheid
Voor de berekening van de resterende reistijd en de geschatte aankomsttijd
gebruikt het navigatiesysteem de standaard gemiddelde snelheid van een auto.
Als de weergegeven tijden (aankomsttijd of resterende reistijd) sterk afwijken
van de werkelijkheid, kunt u de gemiddelde snelheid aanpassen. Dit kan nodig
zijn wanneer u uw navigatiesysteem wilt gebruiken in een vrachtwagen.
Voor meer informatie wordt verwezen naar "Systeeminformatie" in hoofdstuk
"Configuratie".
Downloaded from www.nmis.nl
In bepaalde (afgelegen) streken en
kleinere plaatsen kan het voorkomen
dat niet elke weg gedigitaliseerd is
(d.w.z. ingetekend op de kaart-CD).
Als u een gedigitaliseerde weg verlaat,
schakelt het systeem automatisch over
491
van het begeleidingsscherm naar een
wegenkaart met een schaal van 500 m.
d
–>
0:16h
72

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Carin 520

Table of Contents