Download Table of Contents Print this page

Philips Carin 522 User Manual page 71

Advertisement

Table of Contents
Begeleiding met routekaart
K6
h
e
T
i
E
D
456
21.03.1997
Druk op een van de cursortoetsen of op ENTER/O.K. om een menu te
openen met de volgende opties:
Terug: Terug naar het begeleidingsscherm.
Schaal: Wijzigen van de schaal van de kaart. Bevestig "Schaal" met
ENTER/O.K. en wijzig de schaal met cursortoets 4 of 6. Bevestig de nieuwe
schaal met ENTER/O.K..
Richting: Kiezen van de kaartrichting ("Noordricht." of "Rijrichting").
De kaart wordt alleen in rijrichting weergegeven bij een schaal van 100 m,
200 m, 500 m of 1 km.
TMC Keuze: Kiezen van het soort TMC-gebeurtenissen dat op de kaart
moet worden weergegeven (alleen als een RDS TMC-radio aangesloten is).
Als u geen toets indrukt, wordt het menu na ongeveer 3 seconden
automatisch gesloten.
Downloaded from www.nmis.nl
Als u de optie "Kaart" op het
P
begeleidingsscherm kiest, verschijnt de
400 m
routekaart. De positie van de auto wordt
491
P
aangegeven door een cirkel met een
richtingspijl. De geplande route wordt in
het wit aangegeven.
E
Daarnaast wordt een vereenvoudigde
32
tekening van het begeleidingsadvies en
de afstand tot de volgende afslag in de
rechterbovenhoek van het scherm
d
12:51
getoond.
71
NL

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Carin 520

Table of Contents