Kaart-Cd's; Onderhoud - Philips Carin 522 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

KAART-CD's

Het CARiN-navigatiesysteem is gebaseerd op gegevens die op speciale wijze op
CD zijn vastgelegd. Het is raadzaam altijd de meest actuele versie van een
kaart-CD te gebruiken.
Gaat u naar het buitenland, of wilt u nauwkeuriger informatie over een
bepaalde stad of streek, vraag uw dealer dan naar de betreffende kaart-CD.
Gebruik uitsluitende originele CARiN kaart-CD's. Het navigatiesysteem werkt
alleen op de juiste manier met CARiN kaart-CD's.
De CD-speler van het navigatiesysteem is niet geschikt voor andere CD's (b.v.
Audio-CD's).
Bewaar een kaart-CD altijd in het doosje.
CARiN kaart-CD's zijn exclusief ontworpen voor het CARiN-systeem en
kunnen alleen door dit systeem worden gelezen.
Wisselen van de kaart-CD (Fig. 3, pag. 3)
Druk eenmaal op toets W van de navigatiecomputer als het rode
aan/uit-lampje brandt (dit is het geval als het autocontact is ingeschakeld).
Druk tweemaal op toets W als het rode aan/uit-lampje niet brandt.
De CD wordt uitgeworpen.
Neem de CD uit het apparaat en plaats een nieuwe CARiN kaart-CD met het
label naarboven in de CD-speler.
Enkele seconden na het verwisselen van de kaart-CD is het systeem gereed
voor gebruik.
Opmerking:
Als het laatst ingevoerde bestemmingsadres niet (of slechts gedeeltelijk) op
de geplaatste kaart-CD voorkomt, wordt het hele adres (of alleen het
niet-aanwezige deel) uit het geheugen gewist.

ONDERHOUD

Reinigen van de afstandsbediening en het
beeldscherm
Gebruik voor het reinigen uitsluitend een vochtige doek en geen
aanstekervloeistof, methylalcohol of andere oplosmiddelen.
Downloaded from www.nmis.nl
86

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips Carin 522

This manual is also suitable for:

Carin 520

Table of Contents