Download Table of Contents Print this page

Philips Carin 522 User Manual page 74

Advertisement

Table of Contents
TMC-verkeersinformatie op het begeleidingsscherm
23 km
Menu
Kaart
Info
Omweg
144 km
A45, -WETTERAUKREIS
27.08.1998
TMC
TMC-verkeersinformatie terwijl de kaart wordt weergegeven
3024
A64
21.09.1997
TMC
Bij kleine afstanden (bijv. 20 km, 50 km, 100 km) kunt u de
verkeersinformatie in een oogopslag zien.
Bij grotere afstanden wordt de verkeerssituatie gedetailleerd weergegeven.
Verkeersinformatie op de geplande route wordt voorzien van een rode
rand, verkeersinformatie die niet op de route betrekking heeft wordt
voorzien van een grijze rand.
Bij verkeersopstoppingen die niet op de geplande route liggen, kunnen
bovendien pijlen in de TMC-symbolen de rijrichting weergegeven waar de
verkeersopstopping zich bevindt.
Gedetailleerde informatie
Verkeersopstoppingen die zich over een bepaalde afstand uitstrekken, worden
bij grotere afstanden met rijrichting en lengte weergegeven, bijv. wegwerk-
zaamheden, ongelukken, langzaamrijdend of stilstaand verkeer, file, etc.
De dichtheid van het verkeer (langzaamrijdend of stilstaand verkeer of files) en
de lengte van de verkeersopstopping wordt hierbij door middel van pijlen
weergegeven.
Downloaded from www.nmis.nl
* slechts bij enkele versies
Als er zich op de geplande route een
verkeersopstopping bevindt, wordt deze
opstopping door een symbool op de
rechterrand van het begeleidingsscherm
weergegeven. Bovendien wordt de
a
lengte van de opstopping (bijv. d 2,5km)
d
2.5 km
en de afstand ten opzichte van de
4 km
opstopping weergegeven.
De betekenis van de TMC-symbolen staat
w
vermeld op bladzijde 91.
9:42
Op de display verschijnt de kaart met de
actuele TMC-verkeersinformatie, voor
zover in het getoonde gebied
verkeersopstoppingen aanwezig zijn.
d
12:51
74
Kies "Kaart" in het scherm
"Begeleiding", of
kies de positiekaart met de optie
"Kaart" in het hoofdmenu, of
druk op de MAP-knop*.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Carin 520

Table of Contents