Download Table of Contents Print this page

Philips Carin 522 User Manual page 63

Advertisement

Table of Contents
Het bestemmingsadres kan op vier manieren worden ingevoerd:
1. Letter voor letter met behulp van een "typemachine";
2. Met behulp van een lijst met ingangen uit de database van het systeem
(op de kaart-CD);
3. Door het kiezen van een speciale locatie (bijv. hotel, benzinestation enzovoort)
op de kaart-CD;
4. Met behulp van een kaart en kruiscursors.
1. Direct invoeren van het bestemmingsadres
Bestemmingsinvoer
NL
EINDHOVEN
Straat:
G L _
A
B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y
E
I
O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . ' - , Ë Ï
Land
Lijst
14:56
Selecteer "Bestemmingsinvoer" uit het hoofdmenu.
Menu "Bestemmingsinvoer" verschijnt.
Selecteer "Plaatsnaam / Land".
Het typemachinevenster is geopend.
Indien het land waarin het bestemmingsadres zich bevindt niet
overeenkomt met de landencode op het beeldscherm, kiest u eerst "Land"
uit het typemachinevenster en selecteert u vervolgens het gewenste land uit
de lijst. (Dit is alleen mogelijk als er meerdere landen op de geplaatste
kaart-CD staan.)
Voer de plaatsnaam in.
Om een reeds ingevoerde letter te wissen, kiest u met de cursortoetsen
"Wissen" en bevestigt u de keuze met ENTER/O.K..
Om een spatie in te voeren, selecteert u "Spatie".
Als u het bestemmingsadres precies kent, dient u de straat en de kruising op
dezelfde wijze in te voeren. Gebruik hiervoor de opties "Straat" en
"Kruising" in menu "Bestemmingsinvoer".
U hoeft alleen de plaatsnaam in te voeren. In dat geval begeleidt het
navigatiesysteem u tot aan de rand van de betreffende plaats.
Selecteer "Begeleiding".
Het begeleidingsscherm verschijnt.
Het systeem berekent een route naar het ingevoerde bestemmingsadres.
Downloaded from www.nmis.nl
U
Z
Spatie
Wissen
Terug
OK
t
21.09.1997
63
Met behulp van de "typemachine" kunt
u de plaats, de straat en de kruising van
het bestemmingsadres letter voor letter
invoeren.
NL

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Carin 520

Table of Contents