Wat Is Het Carin-Navigatiesysteem - Philips Carin 522 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

WAT IS HET CARiN-NAVIGATIESYSTEEM?

Positiebepaling
80
60
100
40
120
20
140
0
160
054.378.4
Signaal van de
kilometerteller
wielen, wisselende banddruk door temperatuurveranderingen enzovoort.
Door deze signalen te vergelijken met de gedigitaliseerde wegenkaart kunnen
eventuele onnauwkeurigheden van de sensoren gecorrigeerd worden en kan de
positie van het voertuig nauwkeurig bepaald worden. Om de gegevens te
corrigeren, is gedurende een aantal minuten een signaal van de GPS-
satellieten nodig.
GPS (Global Positioning System)
De CARiN GPS-ontvanger kan maximaal 8 satellietsignalen tegelijk verwerken.
Dit geeft een nauwkeurigheid van ongeveer 30 m tot 100 m. Deze
nauwkeurigheid wordt verder verbeterd door de overige sensoren.
Als het voertuig langere tijd geparkeerd wordt, bewegen de satellieten zich
intussen voort. Als daarna het contact weer wordt aangezet, kan het enkele
minuten duren voordat CARiN voldoende satellieten kan ontvangen en de
signalen kan beoordelen.
Als de ontvangst voldoende is, verschijnt een groen symbool op het CARiN-
beeldscherm. Als de GPS-ontvangst onvoldoende is, blijft het
satellietsymbool rood.
Downloaded from www.nmis.nl
Gyroscoop
GPS-Signaal
Navigatie-
computer
Gedigitaliseerde
wegenkaart
87
De beweging van het voertuig
wordt gemeten door sensoren
die in het CARiN navigatie
systeem geïntegreerd zijn.
De afgelegde weg wordt
geregistreerd door een
elektronisch signaal van de
kilometerteller en de
draaibewegingen van bochten
door de gyroscoop (een
roterend meetsysteem).
De informatie van deze sensoren
is echter niet altijd nauwkeurig,
omdat de waarden beïnvloed
kunnen worden door slippende
Het GPS-systeem is gebaseerd op de
ontvangst van navigatiesignalen van in
totaal 24 GPS- satellieten die zich op
een hoogte van 21.000 km bevinden.
Om de positie voldoende nauwkeurig
te kunnen bepalen, moet het systeem
de signalen van minstens 4 satellieten
ontvangen.
NL

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips Carin 522

This manual is also suitable for:

Carin 520

Table of Contents