Menu-Overzicht - Philips Carin 522 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

MENU-OVERZICHT

Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste menu's en menu-opties:
Hoofdmenu
Bestemmings-
invoer
Bestemmings-
invoer
Plaatsnaam/
Land
Straat
Kruising
Bijzondere
best.
Bestemmings-
kaart
Begeleiding
Geheugen
Viapunt
Best. wissen
Terug
Menu
Menu
Optie
Menu-optie
Menu-optie die om
Optie
gegevens vraagt
Menu-optie die een
Optie
ander menu opent
Begeleiding
Menu
Kaart
Info
Omweg
Viapunt
invoeren
Plaatsnaam/
Kruising
Bijzondere
Bestemmings-
Viapunt
opslaan
Viapunt
Viapunt
Downloaded from www.nmis.nl
Kaart
Noodgeval
Noodgeval
Terug
Wijzigen
Schaal
Richting
Terug
TMC Keuze
Naam:
Adres
opslaan
Land
Adres
lezen
Straat
Vorige
bestemming
Positie
opslaan
best.
Naam
kaart
Adres
wissen
Adres
lezen
Vorige best.
wissen
Terug
tonen
wissen
Terug
92
Instellingen
Stand-by
Configuratie
Taal
Routekeuze
Beeldscherm
Systeem-
informatie
Verkeers-
informatie
Positie
Maateenheden
Datum / Klok
Volume
Terug

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips Carin 522

This manual is also suitable for:

Carin 520

Table of Contents