Viapunten - Philips Carin 522 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

VIAPUNTEN

NL
Plaatsnaam:
Straat:
Plaatsnaam / Land
Straat
Kruising
Bijzondere best.
Bestemmingskaart
14:56
Selecteer "Viapunt invoeren" uit het geheugenmenu.
Menu "Viapunt invoeren" verschijnt.
U kunt de volgende menu-opties selecteren:
Plaatsnaam / Land: Invoeren van plaatsnaam (en land) van het viapunt.
Straat: Invoeren van de straatnaam. Als u alleen door de gewenste plaats
heen wilt rijden, hoeft u geen straatnaam op te geven.
Kruising: Invoeren van een kruising voor een nauwkeurigere opgave
(facultatief).
Bijzondere best.: Selecteren van een viapunt uit een lijst van bijzondere
locaties van algemeen belang (vliegvelden, hotels, restaurants,
benzinestations enzovoort).
Bestemmingskaart: Invoeren van een viapunt met behulp van een kaart.
Adres lezen: Laden van een adres uit het adressenbestand als viapunt.
Viapunt opslaan: Opslaan van het ingevoerde viapunt in het geheugen.
Viapunt tonen: Tonen van de lijst met opgeslagen viapunten (max. 25).
Viapunt wissen: Verwijderen van een bestemmingsadres uit de lijst met
viapunten.
Terug: Terugkeren naar het geheugenmenu.
Opmerkingen:
Het maximum aantal viapunten is beperkt tot 25.
De viapunten worden gepasseerd in de volgorde van invoer.
Onderweg naar uw bestemmingsadres kunt u op elk moment nieuwe
viapunten invoeren.
Als u een bepaald viapunt gepasseerd bent, wordt het uit de lijst met
viapunten gewist.
Als u een bestemmingsadres wist, vraagt CARiN of u ook de bijbehorende
lijst met viapunten wilt wissen. Als u ontkennend antwoordt, worden de
opgeslagen viapunten gebruikt voor het nieuwe bestemmingsadres.
Downloaded from www.nmis.nl
Viapunt invoeren
Adres lezen
Viapunt opslaan
Viapunt tonen
Viapunt wissen
Terug
t
03.10.1998
Als u op weg naar uw bestemmingsadres
langs bepaalde punten wilt komen, kunt
u deze viapunten in het geheugen
opslaan. CARiN plant de route dan zó
dat u deze viapunten in de opgegeven
volgorde passeert voordat u het
bestemmingsadres bereikt.
80

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips Carin 522

This manual is also suitable for:

Carin 520

Table of Contents