Tmc-Symbolen - Philips Carin 522 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

TMC-SYMBOLEN

Hieronder vindt u de betekenis van de schermsymbolen voor TMC-mededelingen.
Symbool
Betekenis
Hier vindt u een overzicht met
alle in het begeleidingsscherm
en op de kaart weergegeven
TMC-informatie.
>
Verkeersopstopping
in de weergegeven
rijrichting
a
Verkeersopstopping
in beide rijrichtingen
Gedetailleerd weergegeven
en weergegeven en op het
begeleidingsscherm):
R
Werk in uitvoering
A
Gevaar
F
Slipgevaar
Y
Slechte
weersomstandigheden
K
Slecht wegoppervlak
N
Slecht zicht
H
Zware wind
Downloaded from www.nmis.nl
Symbool
U
B
J
d
W
g
v
p
G
c
S
D
r
91
Betekenis
Ongelukken
Verkeer loopt vast
Filemeldingen
Lengte file
Vertragingen
Speciale transporten
Versmalling rijbaan
Parkeerproblemen
Spookrijders. Niet
inhalen!
Wegversperringen
SMOG-alarm
Beperking
doorrijhoogte
Luister naar radio-
berichten!
NL

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips Carin 522

This manual is also suitable for:

Carin 520

Table of Contents