Download Table of Contents Print this page

Philips Carin 522 User Manual page 94

Advertisement

Table of Contents
De kleur van het satellietsymbool op het
GPS-logo blijft rood.
Op het beeldscherm verschijnt "GEEN CD" of
"FOUTIEVE CD".
De CD wordt spontaan uitgeworpen.
De tijd op de statusregel is onjuist.
Het is niet mogelijk een adres in het
adressenbestand op te nemen.
Bij het invoeren van de autopositie wordt de
ingegeven relocatiekruising niet geaccepteerd.
Begeleiding is niet nauwkeurig.
De getoonde autopositie komt niet overeen met
de reële autopositie.
Het begeleidingsadvies komt niet overeen met
de reële verkeerssituatie.
Bij aangesloten RDS-TMC-radio:
Het TMC-symbool is voortdurend rood.
Er wordt geen verkeersinformatie op de kaart
weergegeven.
Kunt u een probleem niet zelf oplossen, neem dan contact op met uw dealer, of bel
onze consumentenservice:
N
0499 - 494 380
B
(+32)-2-525 7804
Downloaded from www.nmis.nl
• De GPS-antenne mag niet door een object worden
bedekt.
• Rij naar buiten als u zich in een (parkeer)garage of
tunnel bevindt.
• Plaats een goede CD met het label naar boven in de
CD-speler.
Misschien is de CD vuil.
• Maak de CD schoon met een speciale
reinigingsvloeistof voor CD's.
• Pas de tijdzone in menu "Configuratie" aan bij optie
"Datum / Klok".
Het adressenbestand is vol.
• Wis een of meerdere adressen die u niet langer nodig
hebt.
Niet alle kruisingen die u met de "typemachine" kunt
invoeren, zijn geschikt voor relocatie.
• Kies een kruising uit de getoonde lijst.
Een afwijking van maximaal 30 m is toegestaan. Als u
regelmatig grotere afwijkingen ontdekt, neem dan
contact op met uw dealer.
Slechte GPS-ontvangst gedurende langere tijd. Bij
voldoende GPS-ontvangst wordt de positie automatisch
gecorrigeerd.
• Wacht zo nodig enkele minuten.
Het kan zijn dat de door CARiN berekende autopositie
op dat moment onjuist is.
De route kan veranderd zijn en niet overeenkomen met
de informatie op de kaart-CD.
• Radio inschakelen, TMC inschakelen en op
RDS-zender met TMC-verkeersinformatie afstemmen
(zie gebruiksaanwijzing radio).
94

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Carin 520

Table of Contents