Download  Print this page

Další Možnosti; Změna Voliče Přístroje (Tlačítka Pro Výběr Režimu) - Philips SRU 530/87 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control 3in1 for tv/vcr/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU530_87_v6.qxd 26-04-2005 14:27 Pagina 52
Návod k použití
Návod k použití
Návod k použití
Používáte-li tlačítko (fi) paměť vypnout' k přepnutí na další teletextovou
stránku na svém televizním přijímači značky Philips, můžete k tomu použít
tlačítko na titulky. Viz též 'Odstraňování závad'.
Jestliže přístroj vůbec nereaguje nebo reaguje jen na některé
pokyny tlačítek, postupujte podle návodu 'Nastavení dálkového
ovládače'. Je možné, že budete pro daný přístroj muset zadat
jiný kód.
4. Další možnosti
Změna voliče přístroje (Tlačítka pro výběr režimu)
SRU530 je přednastaveno na ovládání TV, DVD nebo VCR. Můžete
zvolit zařízení, které chcete ovládat pomocí tlačítek TV, DVD a VCR.
Každé tlačítko umožňuje ovládání pouze jednoho zařízení. Podle potřeby
můžete naprogramovat tlačítka k výběru různého druhu zařízení. Můžete
například ovládat druhou TV.
Na následujícím příkladu uvidíte, jak nakonfigurovat tlačítko DVD pro
druhou TV.
1
Zapněte druhý televizní přijímač.
2
Stiskněte tlačítko DVD pro výběr DVD.
Držte tlačítko stlačené, dokud nezačne
svítit.
3
Stiskněte současně po dobu tří sekund
tlačítka 1 a 6 na SRU530, dokud se
nerozsvítí tlačítko DVD.
4
Pořadě stiskněte tlačítka 9, 9 a 2.
5
Stiskněte tlačítko TV pro výběr TV.
Držte tlačítko stlačené, dokud nezačne
svítit.
6
Stiskněte tlačítko 1.
Tlačítko DVD zabliká dvakrát.
Tlačítko DVD vám nyní umožňuje ovládat
druhou TV.
7
Naprogramujte ovládač SRU530 tak, aby se
jím ovládal druhý televizní přijímač.
Viz 'Nastavení dálkového ovládače'.
52
Návod k použití
Návod k použití

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU 530/87

This manual is also suitable for:

Sru 530