Download  Print this page

Úvod; Instalace Dálkového Ovládače; Uložení Baterií; Zkouška Dálkového Ovládače - Philips SRU 530/87 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control 3in1 for tv/vcr/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU530_87_v6.qxd 26-04-2005 14:27 Pagina 48
Návod k použití
Návod k použití
Návod k použití
Obsah
1.
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.
Instalace dálkového ovládače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-51
Uložení baterií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Zkouška dálkového ovládače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-49
Nastavení dálkového ovládače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49-51
3.
Tlačítka a funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51-52
4.
Další možnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-53
Rozšíření funkcí dálkového ovládače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Obnova původního nastavení dálkového ovládače . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.
Odstraňování závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.
Potřebujete pomoc? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Kódový seznam všech značek / zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62-75

1. Úvod

Blahopřejeme vám, že jste si zakoupili univerzální dálkový ovládač značky
Philips Po instalaci dálkového ovladače můžete ovládat maximálně 3
různá zařízení: TV, DVD přehrávač/rekordér a VCR.
Informace o přípravě dálkového ovládače k provozu najdete v kapitole

'Instalace dálkového ovládače'.

2. Instalace dálkového ovládače

Uložení baterií

1
Víčko stiskněte a posuňte je po směru šipky.
2
Umístěte dvě baterie typu AAA do
zásobníku pro baterie viz.
3
Zasuňte víčko zpět na doraz.
Poznámka: Pokud tlačítka režimů (TV, DVD a VCR) po každém stlačení zablikají
čtyřikrát, dálkové ovládání signalizuje, že jsou téměř vybité baterie.
Wymień stare baterie na dwie nowe, typu AAA..

Zkouška dálkového ovládače

Dálkový ovládač je naprogramovaný tak, abyste jím mohli ovládat většinu
přístrojů značky Philips. Jelikož ovládač SRU530 může pro různé značky i pro
různé modely stejné značky používat jiné signály, doporučujeme, abyste si
vyzkoušeli, zda příslušný přístroj reaguje na ovládač SRU530. V níže
uvedeném příkladu (televize) je návod k provedení zkoušky. Můžete
opakovat stejné kroky pro jiná zařízení (DVD přehrávač/rekordér a
VCR), která chcete ovládat pomocí SRU530.
Příklad: televizní přijímač
1
Televizní přijímač zapněte manuálně nebo pomocí původního dálkového
ovládače. Vylaďte na kanál 1.
2
Stiskněte tlačítko TV pro výběr TV.
Držte tlačítko stlačené, dokud nezačne
svítit.
-
Pokud tlačítko nezačne svítit, zkontrolujte,
zda jsou baterie vloženy správně
(viz 'Uložení baterií').
48
Návod k použití
Návod k použití

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU 530/87

This manual is also suitable for:

Sru 530