Download  Print this page

Wprowadzenie; Instalowanie Pilota; Wkładanie Baterii; Testowanie Pilota - Philips SRU 530/87 Instructions For Use Manual

Philips universal remote control 3in1 for tv/vcr/dvd
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SRU530_87_v6.qxd 26-04-2005 14:27 Pagina 55
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
Spis treści
1.
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.
Instalowanie pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-58
Wkładanie baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Testowanie pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-56
Konfigurowanie pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-58
3.
Klawisze i funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58-59
4.
Dodatkowe możliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-60
Dodawanie funkcji pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Przywracanie oryginalnych ustawień pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
5.
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6.
Potrzebna pomoc? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Lista kodów wszystkich producentów / sprzętu . . . . . . . . . . . . . . . 62-75

1. Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu pilota uniwersalnego Philips Po uruchomieniu pilota
zdalnego sterowania możesz obsługiwać maksymalnie trzy różne
urządzenia: telewizor, odtwarzacz/nagrywarkę DVD i magnetowid.
Informacje dotyczące przygotowania pilota do użycia znajdują się w rozdziale

'Instalowanie pilota'.

2. Instalowanie pilota

Wkładanie baterii

1
Wciśnij pokrywę i przesuń ją w kierunku
wskazywanym przez strzałkę.
2
Włóż dwie baterie typu AAA do
pojemnika na baterie, zgodnie z ilustracją.
3
Przesuń pokrywę z powrotem i zatrzaśnij ją.
Uwaga: Jeżeli po każdym naciśnięciu przycisku zamigają cztery razy klawisze
trybów (TV, DVD i VCR), oznacza to, że baterie pilota są bliskie
wyczerpania. Nahraďte staré baterie dvěma novými bateriemi typu
AAA.

Testowanie pilota

Pilot został zaprogramowany do sterowania urządzeniami firmy Philips.
Ponieważ pilot SRU530 może używać różnych sygnałów dla każdego
urządzenia, a nawet dla różnych modeli tego samego urządzenia, zalecane jest
sprawdzenie, czy dane urządzenie reaguje na sterowanie pilotem SRU530.
Poniższy przykład (telewizor) pokazuje, jak to zrobić.
Możesz powtórzyć te same czynności dla innych urządzeń
(odtwarzacza/nagrywarki DVD lub magnetowidu), które chcesz
obsługiwać za pomocą SRU530.
Przykład telewizora:
1
Włącz telewizor ręcznie lub korzystając z oryginalnego pilota.
Przełącz na kanał 1.
2
Naciskając klawisz TV wybierz tryb TV.
Przytrzymaj klawisz, aż się zaświeci.
-
Jeśli klawisz się nie zaświeci, sprawdź czy
baterie zostały poprawnie zainstalowane
(zob. 'Wkładanie baterii').
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
55

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips SRU 530/87

This manual is also suitable for:

Sru 530