Download  Print this page

Advertisement

Soittaminen matkapuhelimen
kautta
1. Valitse numero normaalisti
matkapuhelimesta.
2. Puhu puhelu kuulokkeen
kautta painamalla
vastauspainiketta lyhyesti.
Puhelun lopetus
Paina vastauspainiketta pitkään.
Puhelu lopetetaan. Kuuloke
pysyy käyttövalmiina.
Äänenvoimakkuuden säätö
Näppäimillä
[
äänenvoimakkuutta.
Kuulokkeen äänenvoimakkuu-
den säätö ei vaikuta matkapuhe-
limen ääniasetuksiin.
Puheluun vastaaminen
Paina vastauspainiketta lyhyesti.
Puhelun asetus pitoon
Paina vastauspainiketta kaksi
kertaa lyhyesti. Jatka puhelua
painamalla vastauspainiketta
uudelleen kaksi kertaa lyhyesti.
ja
säädetään
\
Headset PTT Bluetooth
Koputus/vuorottelu
Koputus
Meneillään olevan puhelun aika-
na kuuluva koputus on merkki
odottavasta puhelusta.
Vastaa uuteen puheluun
painamalla vastauspainiketta
lyhyesti. Aikaisempi puhelu
asetetaan toistaiseksi pitoon.
Valittavana on seuraavat vaihto-
ehdot:
Vuorottelu
Vuorottele puheluiden välillä
painamalla vastauspainiketta
kaksi kertaa lyhyesti.
Meneillään olevan puhelun hylkää-
minen
Paina vastauspainiketta pitkään.
Meneillään oleva puhelu lopete-
taan.
Toiseen puheluun vastataan.
Puhelun siirto
Puhelimesta kuulokkeeseen
Paina vastauspainiketta lyhyesti.
Kuulokkeesta puhelimeen
Käytä matkapuhelimen näp-
päimiä. Lisätietoja on matkapu-
helimen käyttöohjeessa.
®
(fi)
69
b

Advertisement

   Related Manuals for Siemens HHB-710

This manual also for:

Hhb-700

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: