Download  Print this page

Headset Ptt Bluetooth® (tr) - Siemens HHB-710 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

112
Headset PTT Bluetooth
Güvenlik bilgileri
Anne ve babalar için not
Telefonunuzu kullanmaya
ba lamadan önce kullanım
kılavuzunu ve güvenlik bilgilerini
dikkatle okuyun!
Çocuklarınıza kullanım kılavuzunun
ve güvenlik bilgilerinin içeri ini
açıklayın ve Bluetooth kulaklık seti
kullanılırken ortaya çıkabilecek
tehlikeli durumlar hakkında bilgi verin!
Bluetooth kulaklık setinin
kullanımında yasal
zorunlulukları ve yerel
sınırlamaları dikkate alın.
Bunlar örn. uçaklarda,
benzin istasyonlarında,
hastanelerde veya araba
kullanırken geçerli olabilir.
itme cihazı veya kalp pili
gibi tıbbi cihazlarda
parazite neden olabilir.
Bluetooth kulaklık seti ile
kalp pili arasında en az
20 cm mesafe bırakmaya
dikkat edin. Görü me
sırasında Bluetooth
kulaklık setini daima kalp
pilinden daha uzakta olan
kula ınızda ta ıyın.
Ayrıntılı bilgi için
doktorunuza ba vurun.
Kulak bölümü çıkartılabilir.
Dikkat! Bu parçanın küçük
çocuklar tarafından
yutulmamasına dikkat
edin.
®
(tr)
Adaptör fi inde belirtilen
ebeke voltajı (V)
a ılmamalıdır. Aksi
takdirde arj cihazı
bozulabilir.
Cihazı açık ate e atmayın.
Yalnızca orijinal Siemens
arj cihazları kullanın. Aksi
takdirde önemli sa lık
sorunları ve maddi
hasarlar meydana
gelebilir. Örne in pil
patlayabilir.
Bluetooth kulaklık seti
sadece Siemens yetkili
servisleri tarafından
açılabilir. Pil yalnızca
Siemens servisi
tarafından de i tirilebilir.
Cihaz üzerinde hiçbir
de i iklik yapılamaz.
Yapılan de i iklik
kullanım iznini geçersiz
kılar.

Advertisement

   Related Manuals for Siemens HHB-710

This manual also for:

Hhb-700

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: