Download  Print this page

Advertisement

Üretici:
Adres:
Ürün:
Yukarıda belirtilen ürün a a ıda verilen Avrupa Direktiflerine uygundur:
89/336/EWG
Direktiflerin uygunlu u a a ıdaki standartların uygulanması ile sa lanmı
Referans numarası
EN 301489-19
EN 301489-7
Münih, 04.07.2005
Siemens AG
Teknik veriler (Kulaklýk seti)
Li-Ion pil
100 mAh
arj süresi yakla ık 2,5 saat
Bekleme
maksimum 300 saat
süresi
Görü me
maksimum 6 saat*
süresi
Kapsama
maksimum
alanı
10 metre, bina
içinde daha az
A ırlık
yakla ık 15 gram
Koruma
IP20
ekli
Çalı ma
-20 °C ... 55 °C
sıcaklı ı
*: Kullanılan cep telefonuna
ba lı
EG-Uygunluk Bildirisi
Siemens Aktiengesellschaft
Information and Communication mobile
Mobile Phones
Com MD QM / Com MD AD RD
Haidenauplatz 1
81667 München
Germany
Bluetooth Kulaklık
S30880-S2601-A550
Electromagnetic uyumlulu u ile ilgili üye ülke kanunlarının yakla ımı konusunda Konsey Direktifleri
(91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC ve 93/97/EEC)
Headset PTT Bluetooth
tır:
Teknik özellikler (adaptör)
Giri
Çıkı
Çalı ma
sıcaklı ı
Mü teri hizmetleri
Bkz. Customer Care, S. 152
®
(tr)
Baskı
ub. 2003
Ara. 2002
110 V veya
230 V AC, 50/60 Hz
5 V DC/0,4 A
0 °C ... 55 °C
N626
121

Advertisement

   Related Manuals for Siemens HHB-710

This manual also for:

Hhb-700

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: