Download  Print this page

Advertisement

Kuuloke voidaan ladata myös la-
turiadapterilla ECA-500*,
Siemensin lisälaturilla ETC-
500/510* tai Siemensin Plus-au-
tolaturilla ECC-600*.
*: Nämä tuotteet ovat
Siemensin alkuperäisiä
lisävarusteita.
1. Aseta laturin pistoke
lokkeen liitäntäkohtaan kuvan
osoittamalla tavalla.
2. Kytke laturin verkkolaite
pistorasiaan.
Latausaika
Tyhjä akku latautuu täyteen noin
2,5 tunnissa.
Näyttö latauksen aikana
LED palaa latauksen aikana pu-
naisena. Kun akku on latautunut
täyteen, LED sammuu.
Headset PTT Bluetooth
Lataa akku vain 0°C - 45°C lämpöti-
lassa, jolloin se ei kulu ennenaikaises-
ti loppuun. Akku kuluu normaalissa
käytössä.
Kuulokkeen kytkeminen
päälle
Paina vastauspainiketta
2 sekunnin ajan. LED-valo välk-
kyy 1 sekunnin ajan nopeasti,
sitten hitaasti. Kuuluu matala ja
korkea ääni.
Kuulokkeen kytkeminen pois
päältä
Paina vastauspainiketta
3 sekunnin ajan. LED-valo
palaa sekunnin ajan ja sammuu.
Kuuluu korkea ja matala ääni.
kuu-
Kuulokkeen kytkeminen
matkapuhelimeen
.
Kuulokkeen on oltava kytkettynä
pois päältä.
1. Paina vastauspainiketta vähin-
tään 6 sekunnin ajan. LED pa-
laa jatkuvasti. Kuuluu kaksi
korkeaa ääntä. Matkapuhelin
voi nyt etsiä Bluetooth-kuu-
lokkeen.
®
(fi)
67

Advertisement

   Related Manuals for Siemens HHB-710

This manual also for:

Hhb-700

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: