Download  Print this page

Advertisement

Lütfen a a ıdakilere dikkat edin:
Kullanılmayan pilleri ve
Bluetooth kulaklık setlerini
yasalara uygun olarak
elden çıkarın.
Bluetooth kulaklık seti
televizyon, radyo ve PC
yakınında kullanıldı ında
parazit yapabilir.
Yalnızca orijinal Siemens
aksesuarları kullanın.
Böylece olası sa lık
sorunlarını ve maddi
hasarları önleyebilir ve
ilgili yasal mevzuata
uyuldu undan emin
olabilirsiniz.
Kurallara aykırı kullanım her türlü
garantiyi geçersiz kılar!
Not
Bazı ülkelerde Bluetooth cihazlarının
kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir.
Lütfen yetkili makamlardan bilgi alın.
Headset PTT Bluetooth
®
(tr)
113

Advertisement

   Related Manuals for Siemens HHB-710

This manual also for:

Hhb-700

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: