Download  Print this page

Advertisement

LED-valon merkitykset
Merkkivalo (LED) osoittaa kuu-
lokkeen eri tilat:
Palaa jatkuvasti
(kytkemisen
aikana)
Pois (kun laturi
on liitettynä
verkkoon)
Vilkkuu 3x
hitaasti.
Palaa jatkuvasti
Vilkkuu 5x
Vilkkuu hitaasti
Vilkkuu 2x
nopeasti
Vilkkuu 2x
hitaasti
Pois
Kuulokkeen sovitus
Kuulokkeen toimitukseen kuu-
luu kaksi erikokoista sankaa. Va-
litse itsellesi sopiva sanka. Sanka
voidaan asettaa siten, että kuu-
loketta voidaan pitää oikeassa
tai vasemmassa korvassa.
Kuuloke latautuu.
Kuuloke on ladat-
tu täyteen.
Akku on tyhjä.
Kytkemisen
aikana.
Kuuloke on kyt-
ketty matkapuhe-
limeen.
Kuuloke on
käyttövalmis.
Saapuva puhelu.
Puhelun aikana.
Kuuloke on kyt-
ketty pois päältä.
Headset PTT Bluetooth
1. Irrota sanka taaksepäin.
2. Kierrä sankaa ja aseta se varo-
vasti halutulle puolelle:
• vasenta korvaa vasten:
• oikeaa korvaa vasten:
®
(fi)
65

Advertisement

   Related Manuals for Siemens HHB-710

This manual also for:

Hhb-700

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: