Download  Print this page

Advertisement

arj adaptörü ECA-500*
kullanıldı ı takdirde, kulaklık
setini Siemens Travel Charger
ETC-500/510* veya Siemens Car
Charger Plus ECC-600* ile de arj
edebilirsiniz.
*: Bu ürünleri orijinal Siemens
aksesuarları ürün yelpazesinde
bulabilirsiniz.
1. arj cihazının fi ini
gösterildi i gibi kulaklık setine
takın
.
2. arj cihazının fi ini elektrik pri-
zine takın.
arj süresi
Bo bir pil yakla ık 2,5 saatte
tamamen arj olur.
arj sırasında gösterge
ar i lemi sırasında LED ı ı ı
kırmızı yanar. Pil tamamen arj
oldu unda, LED ı ı ı söner.
Headset PTT Bluetooth
Pili yalnızca 0°C ila 45°C arası
sıcaklıklarda arj edin, aksi takdirde
pilin ömrü kısalır.Genel olarak pil
ömrünün zamanla da kisalacagini
dikkate alin.
Bluetooth kulaklı ını açma
Ptt tu una 2 saniye boyunca
basın. LED ı ı ı 1 saniye kısa,
ardından uzun aralıklarla yanıp
söner. Bir kalın ve bir ince ses
duyulur.
Bluetooth kulaklı ını
kapatma
Ptt tu una 3 saniye boyunca
basın. LED ı ı ı 1 saniye boyunca
yanar ve ardından söner. Bir ince
ve bir kalın ses duyulur.
ekilde
Kulaklık setini cep
telefonuna tanıtma
Kulaklık seti kapalı olmalıdır.
1. Ptt tu una en az 6 saniye boy-
unca basın. LED ı ı ı yanar ve
iki ince ses duyulur. Bluetooth
kulaklık seti artık cep telefo-
nunuz tarafından "aranabilir".
®
(tr)
117

Advertisement

   Related Manuals for Siemens HHB-710

This manual also for:

Hhb-700

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: