Download  Print this page

Advertisement

134
Headset PTT Bluetooth
Opis zestawu
Przycisk obustronny
Wci nij przycisk: ciszej
\
Wci nij przycisk: g o niej
[
Dioda LED
sygnalizuje poszczególne stany
zestawu s uchawkowego
(str. 135)
Mikrofon
Uchwyt
G o nik z elementem
dousznym
Klawisz W ./Wy .
Przycisk ptt
Przycisk (push-to-talk)
Naci nij krótko:
Uaktywnia wybieranie g osowe
lub odbiera po czenie.
Naci nij d ugo:
Zako czenie po czenia
Gniazdo adowarki
®
(pl)

Advertisement

   Related Manuals for Siemens HHB-710

This manual also for:

Hhb-700

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: