Download  Print this page

Advertisement

66
Headset PTT Bluetooth
Kuulokkeen käyttö
Käytä Bluetooth®-kuuloketta ku-
van osoittamalla tavalla.
Mikrofonin on aina osoitettava
suuta kohti.
Voit vääntää sankaa varovasti
korvallesi sopivaksi.
Varmista, että kuminen korva-
kappale on taivutettu hieman
korvan sisään.
Mikä on Bluetooth?
Bluetooth on lyhyen matkan ra-
dioliikenneyhteys. Sen avulla
Bluetoothilla varustetut pääte-
laitteet voivat olla langattomas-
sa yhteydessä toisiinsa.
Bluetooth-kuuloke toimii vain
sellaisessa matkapuhelimessa,
jossa on kuuloketta tukeva Blue-
tooth-toiminto. Kuulokkeen
kanssa käytetään kuulokeprofii-
lia. Lue myös matkapuhelimen
käyttöohjeen Bluetooth-yhteyk-
siä koskevat ohjeet, koska näp-
®
(fi)
päimet ja näytön tekstit voivat
vaihdella puhelinmalleittain.
Jokaisella Bluetooth-laitteella on
oma nimi ja osoite. Näin varmis-
tetaan, että puhelut yhdistyvät
oikeille henkilöille. Turvallisuus
perustuu salasanaan, jonka mo-
lemmat laitteet vaihtavat ensim-
mäisen kytkemisen yhteydessä
(s. 68).
Käyttöönotto
Ennen kuin voit käyttää Blue-
tooth-kuuloketta:
• kuuloke on ladattava ja
• kuuloke on kytkettävä matka-
puhelimeen.
Bluetooth-kuulokkeen
lataaminen
Akkua ei ole ladattu valmiiksi
täyteen.
Latausta varten tarvitset
kuulokkeen mukana toimitetun
laturin. Varmista, että lähellä on
pistorasia.

Advertisement

   Related Manuals for Siemens HHB-710

This manual also for:

Hhb-700

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: